Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BJ5201

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
14-08-2009
Datum publicatie
14-08-2009
Zaaknummer
43919
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

'Niet verder bemoeilijken' van de belastingschuldige staat niet gelijk aan kwijtschelding. De mededeling aan de belastingschuldige dat niet verder wordt bemoeilijkt heeft niet tot gevolg dat de belastingschuld ophoudt te bestaan of dat de belastingschuldige niet langer in gebreke is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
BNB 2009/251
V-N 2009/39.26 met annotatie van Redactie
FutD 2009-1712
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

nr. 43.919

14 augustus 2009

Arrest

gewezen op het beroep in cassatie van X B.V. te Z (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 26 januari 2007, nr. BK-04/00938, betreffende een beschikking tot aansprakelijkstelling ingevolge de Invorderingswet 1990.

1. Het geding in feitelijke instantie

Belanghebbende is bij beschikking van de Ontvanger van 7 februari 2003 aansprakelijk gesteld voor door A te Q (h.o.d.n. B) verschuldigde omzetbelasting en loonbelasting, welke beschikking, na daartegen gemaakt bezwaar, bij uitspraak van de Ontvanger is gehandhaafd.

Het Hof heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep gegrond verklaard, de uitspraak van de Ontvanger vernietigd en de aansprakelijkstelling verminderd.

De uitspraak van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Geding in cassatie

Belanghebbende heeft tegen 's Hofs uitspraak beroep in cassatie ingesteld. Het beroepschrift in cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Staatssecretaris van Financiën heeft een verweerschrift ingediend.

Belanghebbende heeft de zaak schriftelijk doen toelichten door mr. J.A. Booij, advocaat te Amsterdam.

3. Beoordeling van de middelen

3.1. Het negende middel berust onder meer op de opvatting dat het niet verder bemoeilijken van een belastingschuldige gelijk moet worden gesteld met kwijtschelding van de belastingschuld, met als gevolg dat er geen grond meer bestaat voor aansprakelijkheid. Dit middel faalt. Indien de ontvanger aan een belastingschuldige die in gebreke is met de betaling van zijn belastingschuld meedeelt dat hij hem niet verder zal bemoeilijken, heeft dit niet tot gevolg dat die belastingschuld ophoudt te bestaan. Evenmin leidt een dergelijke mededeling ertoe dat de belastingschuldige niet langer in gebreke is.

3.2. De middelen kunnen ook voor het overige niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien artikel 81 van de Wet op de rechterlijke organisatie, geen nadere motivering, nu de middelen in zoverre niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Proceskosten

De Hoge Raad acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten.

5. Beslissing

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.W. van den Berge als voorzitter, en de raadsheren C. Schaap en A.H.T. Heisterkamp, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier A.I. Boussak-Leeksma, en in het openbaar uitgesproken op 14 augustus 2009.