Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BJ2003

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
10-07-2009
Datum publicatie
10-07-2009
Zaaknummer
43241
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

gedingstukken, grondslag uitspraak, Hof betrekt brief van belanghebbende ten onrechte niet in beoordeling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Belastingblad 2009/1041 met annotatie van M.R.P. de Bruin
BNB 2009/245
Belastingadvies 2009/16.2
V-N 2009/33.9 met annotatie van Redactie
FutD 2009-1447
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Nr. 43.241

10 juli 2009

Arrest

gewezen op het beroep in cassatie van X te Z (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 28 maart 2006, nr. 02/04329, betreffende aanslagen in de waterschapsomslag.

1. Het geding in feitelijke instantie

Aan belanghebbende zijn voor het jaar 2002 twee aanslagen opgelegd in de waterschapsomslag van het waterschap Rivierenland, welke aanslagen, na daartegen gemaakt bezwaar, bij uitspraken van de heffingsambtenaar zijn gehandhaafd.

Het Hof heeft het tegen die uitspraken ingestelde beroep ongegrond verklaard. De uitspraak van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Geding in cassatie

Belanghebbende heeft tegen 's Hofs uitspraak beroep in cassatie ingesteld. Het beroepschrift in cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Rivierenland heeft een verweerschrift ingediend.

Belanghebbende heeft een conclusie van repliek ingediend.

3. Beoordeling van de klachten

3.1. Uit de stukken van het geding blijkt het volgende.

3.1.1. Voor het Hof waren de aan belanghebbende opgelegde aanslagen in de omslagheffing van het waterschap Rivierenland in geschil.

3.1.2. De zaak is ter zitting van het Hof behandeld op 22 april 2005. Van de zijde van belanghebbende is

niemand verschenen. Ter zitting is door de heffingsambtenaar een pleitnota voorgedragen en overgelegd.

3.1.3. Na de zitting heeft het Hof bij brief van

9 mei 2005 schriftelijke inlichtingen ingewonnen bij de heffingsambtenaar. Aan het slot van die brief is vermeld dat een afschrift daarvan en van de pleitnota aan belanghebbende is verzonden. De heffingsambtenaar heeft geantwoord bij brief van 6 juni 2005.

3.1.4. Bij brief van 18 mei 2005, die op 23 mei 2005 ter griffie van het Hof is ingekomen, heeft belanghebbende op de pleitnota gereageerd en verzocht deze brief tot de gedingstukken te rekenen.

3.1.5. Op 5 juli 2005 is een afschrift van het proces-verbaal van de zitting van 22 april 2005 ter kennisneming aan partijen gestuurd.

3.1.6. Bij brief van 6 juli 2005 heeft belanghebbende gereageerd op de schriftelijke inlichtingen van de heffingsambtenaar en daarbij toegestemd dat het Hof uitspraak doet zonder een nadere zitting.

3.1.7. Bij brief van 5 december 2005 is nogmaals een afschrift van de pleitnota aan belanghebbende toegezonden met het verzoek het Hof te berichten of die pleitnota belanghebbende aanleiding geeft terug te komen van de eerder verleende toestemming om zonder een nadere zitting uitspraak te doen.

3.1.8. Belanghebbende heeft op 19 december 2005 het Hof schriftelijk verzocht geen mondelinge behandeling te houden. Hij heeft daarbij vermeld dat hij zowel op de pleitnota van de heffingsambtenaar van 22 april 2005 als op diens brief van 6 juni 2005 per brief van 18 mei respectievelijk 6 juli 2005 heeft gereageerd, en verzocht deze reacties tot de gedingstukken te rekenen. Het Hof heeft vervolgens bepaald dat de nadere zitting achterwege blijft.

3.2. Het Hof heeft de brief van 18 mei 2005 niet opgenomen onder de weergave van de stukken van het geding, noch anderszins ervan blijk gegeven die brief in de beoordeling te hebben betrokken. Gelet daarop dient in cassatie te worden uitgegaan van de juistheid van belanghebbendes stelling dat het Hof bij de beoordeling van het gestelde in de pleitnota geen rekening heeft gehouden met de daarop door belanghebbende bij die brief gegeven reactie. Nu het Hof zonder kennis te hebben genomen van de brief van 18 mei 2005 uitspraak heeft gedaan in de zaak, is de grondslag van zijn uitspraak in zoverre ondeugdelijk. De daarop gerichte klacht is derhalve gegrond.

3.3. De klachten behoeven voor het overige geen behandeling.

3.4. 's Hofs uitspraak kan niet in stand blijven. Verwijzing moet volgen voor een nieuwe behandeling van de zaak in volle omvang.

4. Proceskosten

De Hoge Raad acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten.

5. Beslissing

De Hoge Raad:

verklaart het beroep in cassatie gegrond,

vernietigt de uitspraak van het Hof,

verwijst het geding naar het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch ter verdere behandeling en beslissing van de zaak met inachtneming van dit arrest,

gelast dat het waterschap Rivierenland aan belanghebbende vergoedt het door deze ter zake van de behandeling van het beroep in cassatie verschuldigd geworden griffierecht ten bedrage van € 105.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.W. van den Berge als voorzitter, en de raadsheren C. Schaap en J.W.M. Tijnagel, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier A.I. Boussak-Leeksma, en in het openbaar uitgesproken op 10 juli 2009.