Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BJ1940

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
16-10-2009
Datum publicatie
16-10-2009
Zaaknummer
09/01346
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BJ1940
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Familierecht. Gedwongen ontheffing uit ouderlijk gezag (art. 1:268 lid sub a BW). Toekomst- perspectief kinderen. Ruimte voor beoordeling of horen kinderen noodzakelijk dan wel gewenst is. Art. 8 EVRM. (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 1216
JWB 2009/386
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

16 oktober 2009

Eerste Kamer

09/01346

EE/IS

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[Verzoekster],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKSTER tot cassatie,

advocaat: mr. P. Garretsen,

t e g e n

DE RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING,

gevestigd te Amsterdam,

VERWEERDER in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [verzoekster] en de Raad voor de Kinderbescherming.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 24 oktober 2007 ter griffie van de rechtbank Amsterdam ingediend verzoekschrift heeft de Raad voor de Kinderbescherming zich gewend tot die rechtbank en verzocht, kort gezegd, [verzoekster] te ontheffen uit het ouderlijk gezag van twee van haar minderjarige kinderen; [de dochter] en [de zoon].

[Verzoekster] heeft het verzoek bestreden.

De rechtbank heeft bij beschikking van 16 juli 2008 [verzoekster] uit het ouderlijk gezag ontheven en de Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam met de voogdij over voornoemde minderjarige kinderen belast.

Tegen deze beschikking heeft [verzoekster] hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof Amsterdam, en verzocht de beschikking van de rechtbank te vernietigen en [verzoekster] in haar ouderlijk gezag te herstellen.

Bij beschikking van 30 december 2008 heeft het hof de beschikking van de rechtbank bekrachtigd.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van het hof heeft [verzoekster] beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Raad voor de Kinderbescherming heeft geen verweerschrift ingediend.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt tot verwerping.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gewezen door de raadsheren A. Hammerstein, als voorzitter, F.B. Bakels en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 16 oktober 2009.