Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BJ1246

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
25-09-2009
Datum publicatie
25-09-2009
Zaaknummer
09/00706
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BJ1246
Rechtsgebieden
Civiel recht
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Faillissementsrecht, faillietverklaring (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 1106
JWB 2009/342
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

25 september 2009

Eerste kamer

09/00706

RM/MD

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[Eiser], handelende onder de naam [A],

wonende te [woonplaats],

EISER tot cassatie,

advocaat: mr. P. Garretsen,

t e g e n

1. DE GEMEENTE VLISSINGEN,

zetelende te Vlissingen,

2. DE GEMEENTE MIDDELBURG,

zetelende te Middelburg,

VERWEERSTERS in cassatie,

advocaten: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt en mr. P.A. Fruytier.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiser] en de gemeenten.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 2 oktober 2008 ter griffie van de rechtbank Middelburg ingediend verzoekschrift hebben de gemeenten zich gewend tot die rechtbank en verzocht [eiser] in staat van faillissement te verklaren.

Na mondelinge behandeling van de zaak heeft de rechtbank bij vonnis van 29 oktober 2008 [eiser] in staat van faillissement verklaard, met benoeming van een rechter-commissaris en met aanstelling van een curator.

Tegen dit vonnis heeft [eiser] hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage.

Na mondelinge behandeling van de zaak heeft het hof bij arrest van 10 februari 2009 het vonnis waarvan beroep bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De gemeenten hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda strekt tot verwerping van het beroep met toepassing van art. 81 RO.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, W.A.M. van Schendel en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 25 september 2009.