Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BI8559

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
15-09-2009
Datum publicatie
15-09-2009
Zaaknummer
08/00999 B
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BI8559
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Beklag tegen beslag. UOS bij procedure in raadkamer. Art. 359.2 Sv heeft niet het oog op een ter gelegenheid van de behandeling van een klaagschrift a.b.i. art 552a Sv in raadkamer ingenomen standpunt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 1064
NJB 2009, 1801
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

15 september 2009

Strafkamer

nr. 08/00999 B

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

op het beroep in cassatie tegen een beschikking van de Rechtbank Zwolle-Lelystad van 13 februari 2008, nummer RK 07/1421, op een klaagschrift als bedoeld in artikel 552a van het Wetboek van Strafvordering, ingediend door:

[Klager], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1969, wonende te [woonplaats].

1. Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de klager. Namens deze heeft mr. N.C. Milani, advocaat te Lelystad, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De waarnemend Advocaat-Generaal Bleichrodt heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden beschikking en tot terugwijzing van de zaak naar de Rechtbank Zwolle-Lelystad, opdat de zaak op het klaagschrift opnieuw wordt behandeld en afgedaan.

2. Beoordeling van het middel

2.1. Het middel, waarin niet wordt geklaagd over het ontbreken van het proces-verbaal van het onderzoek in raadkamer, klaagt dat de Rechtbank is afgeweken van een standpunt van de verdediging, dat duidelijk, door argumenten geschraagd en voorzien van een ondubbelzinnige conclusie ten overstaan van de Rechtbank naar voren is gebracht, maar in strijd met art. 359, tweede lid, Sv niet in het bijzonder de redenen heeft opgegeven die daartoe hebben geleid.

2.2. Het middel faalt omdat het miskent dat art. 359, tweede lid, Sv niet het oog heeft op een ter gelegenheid van de behandeling van een klaagschrift als bedoeld in art. 552a Sv in raadkamer ingenomen standpunt.

3. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren H.A.G. Splinter-van Kan en C.H.W.M. Sterk, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.J. Verhoeven, in raadkamer en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 september 2009.