Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BI8513

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
18-09-2009
Datum publicatie
18-09-2009
Zaaknummer
07/13228
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BI8513
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Landinrichtingswet. Ruilverkaveling. Bezwaren tegen lijst der geldelijke regelingen. (81 RO).

Wetsverwijzingen
Landinrichtingswet
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 1052
JWB 2009/327
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

18 september 2009

Eerste Kamer

07/13228

EV/AS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[Eiser],

wonende te [woonplaats],

EISER tot cassatie,

advocaat: mr. P. Garretsen,

t e g e n

1. DE DOOR DE LANDINRICHTINGSCOMMISSIE VOOR DE RUILVERKAVELING "WALCHEREN" OPGESTELDE LIJST DER GELDELIJKE REGELINGEN,

zetelende te Goes,

2. LANDINRICHTINGGSCOMMISSIE VOOR DE RUILVERKAVELING "WALCHEREN",

zetelende te Goes,

3. DE DIENST LANDELIJK GEBIED,

zetelende te Tilburg,

VERWEERSTERS in cassatie,

advocaat: mr. M.W. Scheltema.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiser] en (in enkelvoud) de Landinrichtingscommissie.

1. Het geding in feitelijke instanties

[Eiser] heeft bij bezwaarschrift van 10 mei 2005 bezwaar gemaakt tegen de door de Landinrichtingscommissie, in het kader van de ruilverkaveling "Walcheren", opgemaakte lijst der geldelijke regelingen.

Partijen hebben geen overeenstemming kunnen bereiken over de door [eiser] naar voren gebrachte bezwaren, waarop de zaak is verwezen naar de rechter-commissaris. De rechter-commissaris heeft de zaak na behandeling ter terechtzitting op 17 januari 2007, waarvan proces-verbaal is opgemaakt, in overleg met partijen verwezen naar de rechtbank Middelburg.

Na een mondelinge behandeling heeft de rechtbank bij vonnis van 26 september 2007 [eiser] niet-ontvankelijk verklaard voor zover dat de woning aan de [a-straat 1] betreft, de vordering de Landinrichtingscommissie te gelasten de sloot langs de Breeweg in de oude toestand terug te brengen afgewezen, partijen in de gelegenheid gesteld om, bij brief aan de griffier, de rechtbank binnen vier weken na vonnis een voorstel te doen met betrekking tot het aantal en de persoon van de door de rechtbank te benoemen deskundige(n) en de aan de deskundige voor te leggen vragen en iedere verdere beslissing aangehouden.

Dit vonnis is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

[Eiser] heeft tegen het vonnis van de rechtbank van beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Landinrichtingscommissie heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor de Landinrichtingscommissie mede door mr. R.T. Wiegerink, advocaat bij de Hoge Raad.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Timmerman strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de Landinrichtingscommissie begroot op € 371,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, J.C. van Oven en W.A.M. van Schendel, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 18 september 2009.