Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BI8410

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
18-09-2009
Datum publicatie
18-09-2009
Zaaknummer
09/01124
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BI8410
Rechtsgebieden
Civiel recht
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Faillissementsrecht. Faillietverklaring, summierlijk gebleken vorderingsrecht; pluraliteitsvereiste; toestand dat schuldenaar heeft opgehouden te betalen (81 RO).

Wetsverwijzingen
Faillissementswet 6
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 1056
JWB 2009/324
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

18 september 2009

Eerste Kamer

09/01124

EV/AS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

CONNECTICOM WATERLAND B.V.,

gevestigd te Watergang, gemeente Monnickendam,

VERZOEKSTER tot cassatie,

advocaat: mr. D.Th.J. van der Klei,

t e g e n

1. [Verweerder 1],

wonende te [woonplaats],

2. [Verweerder 2],

wonende te [woonplaats],

VERWEERDERS in cassatie,

advocaat: mr. G. Janssen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Connecticom, [verweerders].

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 23 oktober 2008 ter griffie van de rechtbank Haarlem ingediend verzoekschrift hebben [verweerders] zich gewend tot die rechtbank en verzocht Connecticom in staat van faillissement te verklaren.

Connecticom heeft het verzoek bestreden.

Na mondelinge behandeling van de zaak heeft de rechtbank bij vonnis van 6 januari 2009 Connecticom in staat van faillissement verklaard, met benoeming van een rechter-commissaris en met aanstelling van een curator.

Tegen dit vonnis heeft Connecticom hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam.

Na mondelinge behandeling van de zaak heeft het hof bij arrest van 6 maart 2009 het bestreden vonnis bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft Connecticom beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

[verweerders] hebben een verweerschrift ingediend.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda strekt tot verwerping van het beroep met toepassing van art. 81 RO.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A. Hammerstein, als voorzitter, O. de Savornin Lohman en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 18 september 2009.