Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BI7147

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
11-09-2009
Datum publicatie
11-09-2009
Zaaknummer
08/03376
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BI7147
In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2008:BD2273, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Overeenkomstenrecht. Wederzijdse dwaling ten aanzien van de koopprijs (art. 6:228, lid 1, onder c BW) (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 1011
JWB 2009/320
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

11 september 2009

Eerste Kamer

08/03376

DV/TT

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. [Eiser 1],

2. [Eiseres 2],

beiden wonende te [woonplaats],

EISERS tot cassatie,

advocaat: mr. R. Müller,

t e g e n

[Verweerster],

wonende te [woonplaats],

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. E. Grabandt.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiser] c.s. en [verweerster].

1. Het geding in feitelijke instanties

[Verweerster] heeft bij exploot van 7 april 2006 [eiser] c.s. gedagvaard voor de rechtbank Roermond en gevorderd, kort gezegd en voor zover thans nog van belang, dat de rechtbank de tussen [eiser] c.s. als kopers en [verweerster] als verkoopster gesloten koopovereenkomst betreffende het pand [a-straat 1] te [plaats] zal vernietigen op grond van dwaling.

[Eiser] c.s. hebben de vordering bestreden en een reconventionele vordering ingesteld welke in cassatie geen rol meer speelt.

De rechtbank heeft, na een comparitie van partijen te hebben gelast, bij eindvonnis van 16 augustus 2006 de vordering in conventie afgewezen.

Tegen het eindvonnis hebben [eiser] c.s. hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

[Verweerster] heeft incidenteel hoger beroep ingesteld.

Bij arrest van 29 april 2008 heeft het hof, voor zover thans van belang, het vonnis waarvan beroep vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de koopovereenkomst tussen partijen wegens dwaling ten aanzien van de koopprijs vernietigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof hebben [eiser] c.s. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

[Verweerster] heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor [verweerster] toegelicht door haar advocaat.

De conclusie van de Advocaat-Generaal E.M. Wesseling-van Gent strekt tot verwerping.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiser] c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerster] begroot op € 374,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, W.A.M. van Schendel en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 11 september 2009.