Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BI6283

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
13-11-2009
Datum publicatie
13-11-2009
Zaaknummer
08/04875
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BI6283
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Art. 26 lid 1 Wvg. (Vgl. HR 13 november 2009, R 08/00497 en R 08/02890). Door gemeenteraad aangewezen perceel waarop de art. 10-14, 26 en 27 Wvg van toepassing zijn, verhypothekeerd ten gunste van hypotheeknemer. Verzoek van gemeente om onder meer de ontwikkelingsovereenkomst en de vestiging van een pand- en een hypotheekrecht m.b.t. het perceel nietig te verklaren. Stelplicht en bewijslast t.a.v. gestelde afbreuk rechtshandelingen aan voorkeursrecht gemeente. Nietigheid ex art. 26 lid 1 Wvg van rechtshandelingen die strekken tot vestiging van een recht van hypotheek? Inbreuk art. 26 Wvg op art. 1 EP EVRM? Samenhang met zaken met de zaaknummers 08/03191, 08/03192, 08/03193, 08/03194, 08/03195, 08/03196, 08/03197 en 08/03198. (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet voorkeursrecht gemeenten 26
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 1343
JWB 2009/423
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

13 november 2009

Eerste Kamer

08/04875

EE/TT

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

1. WAVAS B.V.,

gevestigd te Bergambacht,

2. [Verzoekster 2],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKERS tot cassatie,

advocaat: mr. W.P. Keulers,

t e g e n

DE GEMEENTE KATWIJK,

zetelende te Katwijk,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. S. Fraats.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Wavas c.s. en de Gemeente; verzoekers ieder afzonderlijk als Wavas en [verzoekster 2].

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 21 mei 2007 ter griffie van de rechtbank 's-Gravenhage ingediend verzoekschrift heeft de Gemeente zich gewend tot die rechtbank en verzocht, kort gezegd, de in het verzoekschrift bedoelde rechtshandelingen, in het bijzonder het gevestigde hypotheek- en pandrecht van 27 februari 2007, ingeschreven op 28 februari 2007, en de onderliggende overeenkomsten c.q. rechtshandelingen met betrekking tot het perceel gelegen aan de [a-straat] te [woonplaats], kadastraal bekend gemeente Rijnsburg, sectie [A], nummer [001], groot 55 are, waarvan de eigendom berust bij [verzoekster 2], nietig te verklaren.

Wavas c.s. hebben het verzoek bestreden.

Na een tussenbeschikking van 1 augustus 2007, waarbij de rechtbank Wavas c.s. in de gelegenheid heeft gesteld de aan de hypotheekakte ten grondslag liggende overeenkomst(en) in het geding te brengen, heeft de rechtbank bij eindbeschikking van 19 december 2007 het verzoek van de Gemeente toegewezen.

Tegen beide beschikkingen heeft Wavas c.s. hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage.

Bij beschikking van 21 augustus 2008 heeft het hof het beroep verworpen.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van het hof heeft Wavas c.s. beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Gemeente heeft verzocht het beroep te verwerpen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L.A.D. Keus strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaat van Wavas c.s. heeft bij brief van 26 juni 2009 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Wavas c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de Gemeente begroot op € 348,38 aan verschotten en € 900,-- voor salaris.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, A. Hammerstein, F.B. Bakels en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 13 november 2009.