Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BI6246

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
13-11-2009
Datum publicatie
13-11-2009
Zaaknummer
08/03197
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BI6246
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Art. 26 lid 1 Wvg. (Vgl. HR 13 november 2009, R 08/00497 en R 08/02890). Door gemeenteraad aangewezen perceel waarop de art. 10-14, 26 en 27 Wvg van toepassing zijn, verhypothekeerd ten gunste van hypotheeknemer. Verzoek van gemeente om onder meer de ontwikkelingsovereenkomst en de vestiging van een pand- en een hypotheekrecht m.b.t. het perceel nietig te verklaren. Stelplicht en bewijslast t.a.v. gestelde afbreuk rechtshandelingen aan voorkeursrecht gemeente. Nietigheid ex art. 26 lid 1 Wvg van rechtshandelingen die strekken tot vestiging van een recht van hypotheek? Inbreuk art. 26 Wvg op art. 1 EP EVRM? Samenhang met zaken met de zaaknummers 08/03191, 08/03192, 08/03193, 08/03194, 08/03195, 08/03196, 08/03198 en 08/04875. (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet voorkeursrecht gemeenten 26
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 1339
JWB 2009/432
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

13 november 2009

Eerste Kamer

08/03197

EE/TT

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

1. WAVAS B.V.,

gevestigd te Bergambacht,

2. [Verzoeker 2],

wonende te [woonplaats],

3. [Verzoekster 3],

wonende te [woonplaats],

4. [Verzoekster 4],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKERS tot cassatie,

advocaat: mr. W.P. Keulers,

t e g e n

DE GEMEENTE KATWIJK,

zetelende te Katwijk,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. S. Fraats.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Wavas c.s. en de Gemeente; verzoekster onder 1 als Wavas en verzoekers onder 2, 3 en 4 (in enkelvoud) als [verzoeker].

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 31 augustus 2006 ter griffie van de rechtbank 's-Gravenhage ingediend verzoekschrift heeft de Gemeente zich gewend tot die rechtbank en verzocht, kort gezegd, de in het verzoekschrift bedoelde rechtshandelingen, in het bijzonder het gevestigde hypotheek- en pandrecht van 6 juli 2006, ingeschreven op 7 juli 2006, en de onderliggende overeenkomst met betrekking tot de percelen grond gelegen nabij de [b-straat 4] te [woonplaats], kadastraal bekend gemeente Rijnsburg, sectie [A], nummer [011], groot 90 are en 30 centiare en kadastraal bekend gemeente Rijnsburg, sectie [A], nummer [012], groot 12 are en 50 centiare, waarvan de eigendom berust bij [verzoeker], nietig te verklaren.

Wavas c.s. zijn niet verschenen.

De rechtbank heeft bij beschikking van 18 april 2007 het verzoek van de Gemeente toegewezen.

Tegen deze beschikking hebben Wavas c.s. hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage.

Na een tussenbeschikking van 31 januari 2008, waarbij het hof Wavas c.s. in de gelegenheid heeft gesteld de overeenkomsten als bedoeld in rov. 8 van zijn beschikking in het geding te brengen, heeft het hof bij eindbeschikking van 24 april 2008 het beroep verworpen.

De beschikkingen van het hof zijn aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen beide beschikkingen van het hof hebben Wavas c.s. beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Gemeente heeft verzocht het beroep te verwerpen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L.A.D. Keus strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaat van Wavas c.s. heeft bij brief van 26 juni 2009 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Wavas c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de Gemeente begroot op € 348,38 aan verschotten en € 900,-- voor salaris.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, A. Hammerstein, F.B. Bakels en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 13 november 2009.