Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BI5923

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
10-07-2009
Datum publicatie
13-07-2009
Zaaknummer
08/04490
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BI5923
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Familierecht. Ontheffing ouderlijk gezag op grond van art. 1: 268 lid 2 onder a BW (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 864
JWB 2009/264
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

10 juli 2009

Eerste Kamer

08/04490

RM/EE

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[De moeder],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKSTER tot cassatie,

advocaat: mr. P. Garretsen,

t e g e n

DE RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING,

vestiging 's-Gravenhage,

VERWEERDER in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de moeder en de Raad voor de Kinderbescherming.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 13 oktober 2006 ter griffie van de rechtbank 's-Gravenhage ingediend verzoekschrift heeft de Raad voor de Kinderbescherming zich gewend tot die rechtbank en verzocht, kort gezegd, de moeder te ontheffen van het ouderlijk gezag over haar minderjarige kinderen, [kind 1] en [kind 2].

Nadat de rechtbank de vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming, [betrokkene 1], de moeder bijgestaan door haar advocaat, de pleegouders van voornoemde minderjarigen, alsmede vertegenwoordigers van de Stichting Bureau Jeugdzorg en het Leger des Heils op 14 februari 2007 had gehoord, heeft zij bij beschikking van 21 maart 2007 de moeder ontheven van het ouderlijk gezag over de minderjarigen. De rechtbank heeft voorts het Leger des Heils benoemd tot voogdes over [kind 1] en de Stichting Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland tot voogdes over [kind 2].

Tegen deze beschikking heeft de moeder hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage. De moeder heeft het hof verzocht, kort gezegd, de beschikking van de rechtbank te vernietigen en, opnieuw beschikkende, te bepalen dat het verzoek tot ontheffing van het ouderlijk gezag wordt afgewezen. Subsidiair verzocht de moeder het Leger des Heils te benoemen als voogdes over beide kinderen.

Bij beschikking van 30 juli 2008 heeft het hof de bestreden beschikking van de rechtbank, voorzover aan het oordeel van het hof onderworpen, bekrachtigd en het meer of anders in hoger beroep verzochte afgewezen.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van het hof heeft de moeder beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

In cassatie is geen verweerschrift ingediend.

De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, J.C. van Oven en W.A.M. van Schendel, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer A. Hammerstein op 10 juli 2009.