Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BI5909

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
04-09-2009
Datum publicatie
04-09-2009
Zaaknummer
08/02847
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BI5909
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Procesrecht. Afwijzing verzoek om een voorlopig deskundigenbericht te bevelen; verzoek terzake dienend en voldoende concreet?; 81 RO

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 904
JWB 2009/293
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

4 september 2009

Eerste Kamer

08/02847

RM/TT

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[Verzoeker],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKER tot cassatie,

advocaat: mr. P. Garretsen,

t e g e n

1. ING GROEP N.V., en

2. ING BANK N.V.,

beide gevestigd te Amsterdam,

3. [Verweerder 3],

wonende te [woonplaats],

VERWEERDERS in cassatie,

advocaten: aanvankelijk mr. J. de Bie Leuveling Tjeenk en mr. D. Vlasblom, thans mr. R.A.A. Duk.

Verzoeker tot cassatie zal hierna worden aangeduid als [verzoeker]. Verweerders in cassatie zullen hierna tezamen worden aangeduid als ING c.s. en afzonderlijk als ING Groep respectievelijk ING Bank en [verweerder 3].

1. Het geding in feitelijke instantie

Met een op 5 december 2007 ter griffie van het gerechtshof te Amsterdam ingediend verzoekschrift heeft [verzoeker] het hof verzocht een voorlopig deskundigenbericht te bevelen in het kader van de bij het hof aanhangige procedures tussen [verzoeker] en [verweerder 3] (zaaknummer 106.006.210/01) en tussen [verzoeker] enerzijds en ING Bank en ING Groep anderzijds (zaaknummer 200.000.902/01).

ING c.s. hebben het verzoek bestreden.

Na mondelinge behandeling heeft het hof bij beschikking van 3 april 2008 het verzoek van [verzoeker] afgewezen.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van het hof heeft [verzoeker] beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

ING c.s. hebben verzocht het beroep te verwerpen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal E.M. Wesseling-van Gent strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

De advocaat van [verzoeker] heeft op 29 mei 2009 schriftelijk op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [verzoeker] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van ING c.s. begroot op € 348,38 aan verschotten en € 1.800,-- voor salaris.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, J.C. van Oven en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 4 september 2009.