Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BI4740

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
01-09-2009
Datum publicatie
01-09-2009
Zaaknummer
08/00471
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BI4740
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Geen beslissing op aanhoudingsverzoek. Conclusie AG: een raadsheer van het Hof heeft de raadsvrouw d.m.v. een e-mailbericht medegedeeld dat het door haar tijdig naar het Hof gefaxte aanhoudingsverzoek hem niet tijdig heeft bereikt en dat ware dat wel het geval geweest, hij de zaak zou hebben aangehouden. O.g.v. dat bericht moet worden aangenomen dat verdachtes raadsvrouw een aanhoudingsverzoek heeft gedaan en dat het Hof op dat verzoek niet heeft beslist hetgeen nietigheid tot gevolg heeft. HR vernietigt het bestreden arrest op de gronden vermeld in de conclusie AG.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 975
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

1 september 2009

Strafkamer

nr. 08/00471

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een bij verstek gewezen arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 21 december 2007, nummer 23/004754-07, in de strafzaak tegen:

[Verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1975, ten tijde van de betekening van de aanzegging gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting "Flevoland, locatie Lelystad" te Lelystad.

1. Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. N.H. Fridsma, advocaat te Haarlem, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal Vellinga heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest en terugwijzing van de zaak naar het Hof dan wel verwijzing naar een aangrenzend Hof, teneinde op het bestaande hoger beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan.

2. Beoordeling van het middel

2.1. Het middel behelst de klacht dat het Hof op een door de gemachtigde raadsvrouwe gedaan verzoek om aanhouding van de behandeling van de zaak wegens ziekte niet heeft beslist.

2.2. Op de gronden die zijn vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 5 tot en met 9 is het middel terecht voorgesteld.

3. Slotsom

Hetgeen hiervoor is overwogen brengt mee dat de bestreden uitspraak niet in stand kan blijven en als volgt moet worden beslist.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak;

wijst de zaak terug naar het Gerechtshof te Amsterdam, opdat de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president F.H. Koster als voorzitter, en de raadsheren B.C. de Savornin Lohman en W.M.E. Thomassen, in bijzijn van de waarnemend griffier J.D.M. Hart, en uitgesproken op 1 september 2009.