Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BI4705

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
01-09-2009
Datum publicatie
01-09-2009
Zaaknummer
08/04460 H
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BI4705
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Herziening
Inhoudsindicatie

Herziening.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 972
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

1 september 2009

Strafkamer

nr. 08/04460 H

SM

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op een aanvrage tot herziening van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van de Rechtbank te Dordrecht van 12 maart 2002, nummer 11/020115-01, ingediend door mr. R. Zwiers, advocaat te Schiedam, namens:

[Aanvrager], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1949, domicilie kiezende ten kantore van zijn raadsman.

1. De uitspraak waarvan herziening is gevraagd

De Rechtbank heeft de aanvrager ter zake van 1. "valsheid in geschrift, meermalen gepleegd", en 2. "als degene die krachtens de Algemene Arbeidsongeschiktheidwet gehouden is inlichtingen of gegevens te verstrekken opzettelijk iets verzwijgen, meermalen gepleegd" en "als degene die krachtens de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering gehouden is inlichtingen of gegevens te verstrekken opzettelijk iets verzwijgen, meermalen gepleegd" veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 240 uren, subsidiair 120 dagen hechtenis, alsmede tot een gevangenisstraf voor de duur van zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren, met de bijzondere voorwaarde als in het vonnis omschreven.

2. De aanvrage tot herziening

De aanvrage tot herziening is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. De aanvrage heeft kennelijk uitsluitend betrekking op het onder 2 tenlastegelegde.

3. De conclusie van de Advocaat-Generaal

De Advocaat-Generaal Jörg heeft geconcludeerd dat de Hoge Raad de aanvrage ongegrond zal verklaren.

4. Beoordeling van de aanvrage

De aanvrage is ongegrond. De Hoge Raad verwijst voor de gronden waarop dat oordeel berust naar de conclusie van de Advocaat-Generaal. Ingevolge art. 468 Sv moet de aanvrage derhalve worden afgewezen.

5. Beslissing

De Hoge Raad wijst de aanvrage tot herziening af.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren W.F. Groos en C.H.W.M. Sterk, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.J. Verhoeven, en uitgesproken op 1 september 2009.