Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BI4205

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
10-07-2009
Datum publicatie
13-07-2009
Zaaknummer
07/11097
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BI4205
In cassatie op : ECLI:NL:GHSGR:2007:BB0306, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Huurrecht; bedongen onderhoudsverplichting als tegenprestatie ex art. 7:201 lid 1 BW (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 867
JWB 2009/269
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

10 juli 2009

Eerste Kamer

07/11097

RM/EE

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. IMPALA AUTO'S B.V.,

gevestigd te Zoetermeer,

2. [Eiser 2],

wonende te [woonplaats],

EISERS tot cassatie,

advocaat: mr. J.P. van den Berg,

t e g e n

1. [Verweerder 1],

2. [Verweerder 2],

beiden wonende te [woonplaats],

VERWEERDERS in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Impala c.s. en [verweerder] c.s.

1. Het geding in feitelijke instanties

[Verweerder] c.s. hebben bij exploot van 8 maart 2007 Impala c.s. in kort geding gedagvaard voor de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage en gevorderd, kort gezegd, Impala c.s. op straffe van een dwangsom te veroordelen om binnen twee weken na betekening van het vonnis van de voorzieningenrechter de in de inleidende dagvaarding genoemde percelen geheel te ontruimen en te verlaten en ontruimd te houden.

Impala c.s. hebben de vordering bestreden.

De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 13 maart 2007 de vordering toegewezen.

Tegen dit vonnis hebben Impala c.s. hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage.

Bij arrest van 22 juni 2007 heeft het hof het vonnis van de voorzieningenrechter bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft Impala c.s. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding en het herstelexploot zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

Tegen [verweerder] c.s. is verstek verleend.

De zaak is voor Impala c.s. toegelicht door hun advocaat.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt tot verwerping.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Impala c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerder] c.s. begroot op nihil.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A. Hammerstein, als voorzitter, F.B. Bakels en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer A. Hammerstein op 10 juli 2009.