Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BI4204

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
10-07-2009
Datum publicatie
13-07-2009
Zaaknummer
08/02876
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BI4204
Rechtsgebieden
Civiel recht
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Faillissementsrecht. Hoger beroep ex art. 67 Fw; belang boedel voortzetting procedure (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 861
JWB 2009/275
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

10 juli 2009

Eerste Kamer

08/02876

RM/AS

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[Verzoeker],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKER tot cassatie,

advocaat: mr. P. Garretsen,

t e g e n

Mr. M.L. DANIËLS-VETTER, in haar hoedanigheid van curator in het faillissement van de Stichting WIA 1991,

kantoorhoudende te Amsterdam,

VERWEERSTER in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [verzoeker] en de curator.

1. Het geding in feitelijke instantie

Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 29 mei 2007 is de Stichting WIA 1991 in staat van faillissement verklaard, met benoeming van de curator als zodanig en aanstelling van mr. K.D. van Ringen tot rechter-commissaris. Bij arrest van 10 juli 2007 heeft het gerechtshof te Amsterdam dit vonnis bekrachtigd. Het cassatieberoep tegen het arrest van het hof heeft de Hoge Raad bij arrest van 21 december 2007 verworpen.

Bij brief van 31 december 2007 heeft [verzoeker], voormalige bestuurder van de gefailleerde Stichting WIA 1991, de curator verzocht:

"(...).

6. toestemming aan mr. Okx: (i) 'access to court' bij het Hof te blijven behartigen; en/of (ii) [betrokkene 1], rechtstreeks van de derdenrekening, € 24.831 plus rente te storten;

7. deblokkeren (+ noot 10 - advocaat; gelijk 6 juni 2007, kosteloos voor de boedel) van 'access to court' in Rb. 06/4348 Haarlem;

Bij brief van 10 januari 2008 heeft [verzoeker] de rechter-commissaris verzocht om een bevel tot het

"(...).

9. Geven van toestemming aan mr. Okx (sub 6. (i) én (ii) gericht tegen schipperen tussen "twee petten" van de curator, met zélf financieel belang strijdig met [betrokkene 1];

10. Door ondergetekende, mede, kunnen vertegenwoordigen van Stichting WIA 1991 ter zitting (sub 7) 30 januari 2008 in Rb. 06/4348 waartoe ondergetekende 12 december 2007 uitgenodigd werd, waarbij - en waarna - geen kenbare procesrechtelijke status is bepaald. "

Bij brief van 11 april 2008 heeft de rechter-commissaris geoordeeld dat zij geen reden ziet de curator, die in voornoemde procedures geen kansen ziet op succes, de opdracht te geven de procedures voort te zetten.

Tegen de beslissing van de rechter-commissaris heeft [verzoeker] op de voet van art. 67 F. beroep ingesteld bij de rechtbank Amsterdam.

Na mondelinge behandeling heeft de rechtbank heeft bij beschikking van 25 juni 2008 [verzoeker] niet-ontvankelijk verklaard in zijn beroep.

De beschikking van de rechtbank is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van de rechtbank heeft [verzoeker] beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De curator heeft geen verweerschrift ingediend.

De zaak is voor [verzoeker] toegelicht door zijn advocaat.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt tot verwerping.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren A. Hammerstein, als voorzitter, O. de Savornin Lohman en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer A. Hammerstein op 10 juli 2009.