Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BI2040

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
10-07-2009
Datum publicatie
13-07-2009
Zaaknummer
08/01832
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BI2040
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Familierecht. Geschil tussen voormalige echtelieden over wijziging van kinderalimentatie; draagkracht (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 859
JWB 2009/266
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

10 juli 2009

Eerste Kamer

08/01832

DV/TT

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[De vader],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKER tot cassatie,

advocaat: mr. P. Garretsen,

t e g e n

[De moeder],

wonende te [woonplaats],

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. P.S. Kamminga.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de vader en de moeder.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 28 augustus 2006 ter griffie van de rechtbank Arnhem ingediend verzoekschrift heeft de moeder zich gewend tot die rechtbank en verzocht, kort gezegd, onder wijziging van de beschikking van 18 oktober 2004 de door de vader aan haar te betalen bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de twee minderjarige kinderen van partijen met ingang van 1 september 2006 nader vast te stellen op € 250,-- per kind per maand.

De vader heeft het verzoek bestreden.

De rechtbank heeft, na mondelinge behandeling en na de vader bij tussenbeschikking van 2 januari 2007 te hebben opgedragen gegevens omtrent zijn inkomen te overleggen, bij eindbeschikking van 29 mei 2007 bepaald dat de vader voor de verzorging en opvoeding van de kinderen aan de moeder zal betalen een bedrag van € 70,-- per kind per maand, en wel met ingang van 1 september 2006. Voorts heeft de rechtbank het meer of anders verzochte afgewezen.

Tegen de eindbeschikking heeft de moeder hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Arnhem.

Na mondelinge behandeling heeft het hof bij beschikking van 29 januari 2008 de eindbeschikking van de rechtbank vernietigd en, opnieuw beschikkende, het verzoek van de moeder tot wijziging van de bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen over de periode van 1 september 2006 tot 1 november 2006 alsnog afgewezen en bepaald dat de vader aan de moeder zal betalen:

- met ingang van 1 november 2006 tot 1 januari 2007 een bedrag van € 70,-- per kind per maand;

- met ingang van 1 januari 2007 tot 1 september 2007 een bedrag van € 230,-- per kind per maand;

- met ingang van 1 september 2007 een bedrag van € 190,-- per kind per maand.

Voorts heeft het hof het meer of anders verzochte afgewezen.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van het hof heeft de vader beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De moeder heeft verzocht het beroep te verwerpen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren A. Hammerstein, als voorzitter, F.B. Bakels en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer A. Hammerstein op 10 juli 2009.