Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BI1138

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
10-07-2009
Datum publicatie
13-07-2009
Zaaknummer
08/02677
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BI1138
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Verbintenissenrecht; betaling openstaande facturen; bewijslastverdeling (art. 81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 872
JWB 2009/271
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

10 juli 2009

Eerste Kamer

08/02677

DV/MD

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[Eiser], handelende onder de naam [A],

wonende te [woonplaats],

EISER tot cassatie,

advocaat: mr. R.A. van der Hansz,

t e g e n

ROHECOM AUTOMATISERING B.V.,

gevestigd te 's-Gravenhage,

VERWEERSTER in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiser] en Rohecom.

1. Het geding in feitelijke instanties

Rohecom heeft bij exploot van 30 januari 2006 [eiser] gedagvaard voor de rechtbank Dordrecht, sector kanton, locatie Gorinchem, en gevorderd, kort gezegd, [eiser] te veroordelen tot betaling aan Rohecom van een bedrag van € 2.005,24, te vermeerderen met rente en kosten.

[Eiser] heeft de vordering bestreden en, in reconventie, gevorderd, kort gezegd, Rohecom te veroordelen tot terugbetaling van de gemaakte kosten, geschat op een bedrag van € 12.000,--.

De kantonrechter heeft, na mondelinge behandeling en na [eiser] bij tussenvonnis van 28 augustus 2006 tot bewijslevering te hebben toegelaten, bij eindvonnis van 11 december 2006 in conventie [eiser] veroordeeld om aan Rohecom een bedrag van € 1.705,24 te voldoen, te vermeerderen met de wettelijke rente over € 1.622,08 vanaf 30 januari 2006 tot aan de dag der algehele voldoening en de vordering in reconventie afgewezen.

Tegen deze vonnissen heeft [eiser] hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage. Rohecom heeft in hoger beroep haar eis vermeerderd.

Bij tussenarrest van 25 oktober 2007 heeft het hof een vordering van [eiser] tot schorsing van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van het vonnis van de kantonrechter afgewezen. Bij eindarrest van 6 maart 2008 heeft het hof het beroep verworpen en [eiser] veroordeeld om aan Rohecom te betalen een bedrag van € 7.983,70, te vermeerderen met de wettelijke rente. Voorts heeft het hof [eiser] veroordeeld tot betaling van hetgeen Rohecom uit hoofde van de overeenkomst van 5 oktober 1998 van [eiser] te vorderen heeft totdat de overeenkomst op 5 oktober 2008 is geëindigd.

Het eindarrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het eindarrest van het hof heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Tegen Rohecom is verstek verleend.

De zaak is voor [eiser] toegelicht door zijn advocaat.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Rohecom begroot op nihil.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, W.A.M. van Schendel en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer A. Hammerstein op 10 juli 2009.