Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BI0471

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
09-10-2009
Datum publicatie
09-10-2009
Zaaknummer
08/01740
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BI0471
In cassatie op : ECLI:NL:GHARN:2007:BB8630, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Overeenkomstenrecht. Tussen particulier en gemeente gesloten koopovereenkomst met betrekking tot een perceel. Algemene voorwaarden voor de verkoop van bouwgrond. Bouwplicht. Kwam gemeente een beroep op ontbinding toe? Algemene beginselen van behoorlijk bestuur. (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 1168
JWB 2009/377
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

9 oktober 2009

Eerste Kamer

08/01740

EV/EE

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[Eiser],

wonende te [woonplaats],

EISER tot cassatie,

advocaat: mr. H.J.W. Alt,

t e g e n

DE GEMEENTE STEENWIJKERLAND,

zetelende te Steenwijk, gemeente Steenwijkerland,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. M.E. Gelpke.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiser] en de Gemeente.

1. Het geding in feitelijke instanties

De Gemeente heeft bij exploot van 6 juli 2005 [eiser] gedagvaard voor de rechtbank Zwolle-Lelystad te Zwolle en gevorderd, kort gezegd, medewerking door [eiser] aan ongedaanmaking van de eigendomsoverdracht en teruglevering van het perceel aan de Gemeente en wel vrij van bebouwing en hypothecaire rechten en beslagen. Daarnaast heeft de Gemeente contractuele boetes en vergoeding van haar overige schade gevorderd, op te maken bij staat.

[Eiser] heeft de vordering bestreden.

De rechtbank heeft bij vonnis van 17 mei 2006 voor recht verklaard dat de koopovereenkomst tussen de Gemeente en [eiser] per 17 juni 2005 is ontbonden en [eiser] veroordeeld tot medewerking van de ongedaanmaking van de eigendomsoverdracht binnen twee weken na de betekening van het vonnis, de geleverde onroerende zaak ontruimd althans vrij van bebouwing c.q. bouwwerken en andere persoonlijke of zakelijke rechten of beperkingen dan die vermeld in de transportakte van 28 maart 2003, derhalve ook vrij van hypotheekrechten en beslagen, terug te leveren aan de Gemeente, bij gebreke waarvan door de rechtbank met toepassing van art. 3:300 BW machtiging wordt verleend om het vonnis in de plaats te doen stellen van de benodigde wilsverklaring en medewerking van [eiser] in notariële akte, een en ander met veroordeling van [eiser] tot betaling van de contractuele boetes.

Tegen dit vonnis heeft [eiser] hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Arnhem.

Bij arrest van 27 november 2007 heeft het hof het vonnis van de rechtbank vernietigd voor zover het de toewijzing van de contractuele dagboete betreft en de vordering van de Gemeente tot betaling van de dagboete afgewezen en het vonnis voor het overige bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Gemeente heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Spier strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaat van [eiser] heeft bij brief van 16 april 2009 op die conclusie gereageerd.

Op 14 augustus 2009 heeft de Advocaat-Generaal een nadere conclusie genomen. De nadere conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaat van [eiser] heeft bij brief van 28 augustus 2009 op de nadere conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de Gemeente begroot op € 374,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren O. de Savornin Lohman, als voorzitter, A. Hammerstein, W.A.M. van Schendel, F.B. Bakels en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer W.A.M. van Schendel op 9 oktober 2009.