Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BI0388

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
26-06-2009
Datum publicatie
26-06-2009
Zaaknummer
08/05259
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BI0388
Rechtsgebieden
Civiel recht
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Faillissementsrecht; verzet tegen slotuitdelingslijst en vereenvoudigde afwikkeling (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 804
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

26 juni 2009

Eerste Kamer

08/05259

DV/MD

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

1. [Verzoekster 1],

gevestigd te [vestigingsplaats],

2. [Verzoeker 2],

wonende te [woonplaats],

3. [Verzoeker 3],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKERS tot cassatie,

advocaat: mr. P. Garretsen,

t e g e n

mr. S.F. Coelingh Bennink, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van [betrokkene 1],

kantoorhoudende te Alkmaar,

VERWEERDER in cassatie,

advocaat: mr. J.I. van Vlijmen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de schuldeisers en de curator.

1. Het geding in feitelijke instantie

Bij beschikking van 12 februari 2004 van de rechtbank Alkmaar is [betrokkene 1] op eigen aangifte in staat van faillissement verklaard.

Met een op 6 februari 2008 ter griffie van de rechtbank Alkmaar ingediend verzetschrift hebben de schuldeisers en [betrokkene 2] zich verzet tegen de gedeponeerde slotuitdelingslijst in het faillissement en tegen de vereenvoudigde afwikkeling van het faillissement.

De rechtbank heeft, na mondelinge behandeling, bij tussenbeschikking van 18 maart 2008 de beslissing op het verzet aangehouden, teneinde de curator een verslag te laten uitbrengen en de rechter-commissaris een schriftelijk rapport te laten uitbrengen als bedoeld in artikel 185, tweede lid, Faillissementswet.

Na ontvangst van het verslag van de curator en het schriftelijk rapport van de rechter-commissaris en na mondelinge behandeling, heeft de rechtbank bij eindbeschikking van 11 december 2008 het verzet van de schuldeisers ongegrond verklaard en [betrokkene 2] niet-ontvankelijk verklaard in zijn verzet.

De eindbeschikking van de rechtbank is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de eindbeschikking van de rechtbank hebben de schuldeisers beroep in cassatie ingesteld. Het cassatie-rekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De curator heeft verzocht het beroep te verwerpen.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal E.B. Rank-Berenschot strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

De advocaat van de schuldeisers heeft op 17 april 2009 schriftelijk op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren A. Hammerstein, als voorzitter, F.B. Bakels en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer A. Hammerstein op 26 juni 2009.