Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BH7132

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
08-05-2009
Datum publicatie
08-05-2009
Zaaknummer
08/04516
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BH7132
Rechtsgebieden
Civiel recht
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Familierecht; geschil tussen voormalige echtelieden over kinderalimentatie na een tussen partijen gesloten kinderconvenant (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 614
RFR 2009, 81
JWB 2009/171
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

8 mei 2009

Eerste Kamer

08/04516

EV/TT

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[De man],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKER tot cassatie,

advocaat: mr. P. Garretsen,

t e g e n

[De vrouw],

wonende te [woonplaats],

VERWEERSTER in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de man en de vrouw.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 24 augustus 2006 ter griffie van de rechtbank Breda ingediend verzoekschrift heeft de man zich gewend tot die rechtbank en verzocht, kort gezegd, echtscheiding tussen partijen uit te spreken, met nevenvorderingen.

De vrouw heeft een verweerschrift tevens houdende zelfstandig verzoek ingediend.

De rechtbank heeft bij beschikking van 3 april 2007, voor zover in cassatie nog van belang, echtscheiding tussen partijen uitgesproken, bepaald dat de twee minderjarige kinderen van partijen hun hoofdverblijf hebben bij de vrouw, partijen voor de vaststelling van een omgangsregeling met de kinderen verwezen naar het mediationbureau van de rechtbank voor bemiddeling en het verzoek van de vrouw tot vaststelling van een door de man te betalen bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van genoemde minderjarigen afgewezen.

Tegen de beschikking van de rechtbank van 3 april 2007 heeft de vrouw hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

Bij beschikking van 31 juli 2008 heeft het hof, na een mondelinge behandeling, de beschikking van de rechtbank vernietigd uitsluitend voor zover daarbij het verzoek van de vrouw tot vaststelling van kinderalimentatie is afgewezen en, in zoverre opnieuw rechtdoende, bepaald dat de man aan de vrouw als bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarigen een bedrag van € 225,-- per kind per maand dient te voldoen met ingang van de datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand, voor wat de nog niet verschenen termijnen betreft bij vooruitbetaling te voldoen.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van het hof heeft de man beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De vrouw heeft geen verweer gevoerd.

De conclusie van de Advocaat-Generaal E.B. Rank-Berenschot strekt tot verwerping van het beroep met toepassing van art. 81 RO.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren A. Hammerstein, als voorzitter, O. de Savornin Lohman en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 8 mei 2009.