Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BH4717

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
12-06-2009
Datum publicatie
12-06-2009
Zaaknummer
07/11757
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BH4717
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Verbintenissenrecht. Afgewezen schadevordering na beëindiging intentieovereenkomst tot realisatie van windmolenproject, rechtsgeldigheid opzegging (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 741
JWB 2009/226
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

12 juni 2009

Eerste Kamer

07/11757

RM/IS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[Eiseres], tevens handelende onder de naam [A], en voorheen tevens handelende onder de naam [B],

gevestigd te [vestigingsplaats],

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. P. Garretsen,

t e g e n

1. [Verweerder 1],

2. [Verweerder 2],

beiden wonende te [woonplaats],

VERWEERDERS in cassatie,

advocaat: mr. M.E. Gelpke.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiseres] en [verweerder] c.s.

1. Het geding in feitelijke instanties

[Eiseres] heeft bij exploot van 22 maart 2004 [verweerder] c.s. gedagvaard voor de rechtbank Zwolle-Lelystad en gevorderd, kort gezegd, voor recht te verklaren dat [verweerder] c.s. (ernstig) toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van hun verplichtingen uit de overeenkomst met [eiseres] en ter zake daarvan wanprestatie hebben gepleegd en/of onrechtmatig hebben gehandeld en/of ongerechtvaardigd zijn verrijkt en dat zij op grond daarvan schadeplichtig zijn ten opzichte van [eiseres]. Daarnaast heeft [eiseres] gevorderd dat [verweerder] c.s. worden veroordeeld tot vergoeding van de door [eiseres] geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, alsmede in de buitengerechtelijke incassokosten terzake.

[Verweerder] c.s. hebben de vorderingen bestreden.

De rechtbank heeft bij vonnis van 20 juli 2005 de vorderingen afgewezen.

Tegen dit vonnis heeft [eiseres] hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Arnhem.

Bij arrest van 1 mei 2007 heeft het hof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft [eiseres] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

[Verweerder] c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Timmerman strekt tot verwerping.

De advocaat van [eiseres] heeft op 13 maart 2009 schriftelijk op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiseres] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerder] c.s. begroot op € 371,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A. Hammerstein, als voorzitter, O. de Savornin Lohman en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 12 juni 2009.