Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BH4084

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
27-02-2009
Datum publicatie
27-02-2009
Zaaknummer
43060
Formele relaties
In cassatie op : ECLI:NL:GHARN:2006:AV1330, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Gemeente voldoet niet aan inzamelplicht afvalstoffenheffing.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Belastingblad 2009/527 met annotatie van M.P. van der Burg
BNB 2009/119
V-N 2009/12.20 met annotatie van Redactie
FutD 2009-0466
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

nr. 43.060

27 februari 2009

Arrest

gewezen op het beroep in cassatie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet te Nunspeet (hierna: het College) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 17 januari 2006, nr. 04/00806, betreffende na te melden aan Vereniging X te Z (hierna: belanghebbende) opgelegde aanslagen in het rioolrecht en de afvalstoffenheffing.

1. Het geding in feitelijke instantie

Aan belanghebbende zijn voor het jaar 2004 ter zake van het genot krachtens eigendom van de onroerende zaak respectievelijk het feitelijk gebruik van het perceel a-straat 1 te S op één aanslagbiljet verenigde aanslagen in het rioolrecht, respectievelijk de afvalstoffenheffing van de gemeente Nunspeet opgelegd. Het tegen de aanslagen gemaakte bezwaar is bij in één geschrift vervatte uitspraken van de heffingsambtenaar van de gemeente Nunspeet (hierna: de heffingsambtenaar) ongegrond verklaard.

Het Hof heeft het tegen die uitspraken ingestelde beroep gegrond verklaard, de uitspraak van de heffingsambtenaar alsmede de aanslag afvalstoffenheffing vernietigd en de aanslag rioolrecht gehandhaafd. De uitspraak van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Geding in cassatie

Het College heeft tegen 's Hofs uitspraak beroep in cassatie ingesteld. Het beroepschrift in cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend.

3. Beoordeling van de klacht

3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

Belanghebbende is eigenaar van een recreatiewoning met bijbehorende grond in het verkavelde deel van F (hierna: het park). D Recreatieparken B.V. (hierna: D) exploiteert het park en heeft met een afvalverwerkingsbedrijf een contract gesloten voor het verwijderen van afval van het park. Eigenaren en bewoners van het park kunnen hun afval aanbieden bij de zogenoemde milieustraat in het park, die is gelegen op 600 meter van de recreatiewoning van belanghebbende.

3.2. Het Hof heeft geoordeeld dat de gemeente belanghebbende niet de gelegenheid heeft geboden om het huishoudelijk afval dat is ontstaan op haar perceel aan te bieden op een plaats bij of zo dicht mogelijk bij haar perceel en dat de aanslag afvalstoffenheffing reeds daarom niet in stand kan blijven. De hiertegen gerichte klacht betoogt dat dit oordeel van het Hof onbegrijpelijk of ondeugdelijk gemotiveerd is.

3.3. Blijkens het proces-verbaal van de zitting van 8 december 2005 is namens de heffingsambtenaar verklaard "dat voor het aanbieden van afval met ingang van 1 januari 2004, na overleg met D, enkel nog de bestaande milieustraat van D openstaat." Het Hof heeft daaruit klaarblijkelijk afgeleid dat de gemeente aan belanghebbende in het jaar 2004 niet de mogelijkheid heeft geboden om bij het eigen perceel dan wel bij de dichtstbijzijnde aansluiting met de openbare weg haar huishoudelijk afval aan te bieden. Dat oordeel is niet onbegrijpelijk of ondeugdelijk gemotiveerd. De klacht faalt derhalve.

4. Proceskosten

De Hoge Raad acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten.

5. Beslissing

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.W. van den Berge als voorzitter, en de raadsheren C. Schaap en M.W.C. Feteris, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier A.I. Boussak-Leeksma, en in het openbaar uitgesproken op 27 februari 2009.

Van de gemeente Nunspeet wordt ter zake van het door het college van burgemeester en wethouders ingestelde beroep in cassatie een griffierecht geheven van € 447.