Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BH4032

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
24-04-2009
Datum publicatie
24-04-2009
Zaaknummer
R07/128HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BH4032
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Antilliaanse zaak; beroepsaansprakelijkheid notaris. Procesrecht; omvang hoger beroep (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 586
JWB 2009/147
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

24 april 2009

Eerste Kamer

R07/128HR

RM/EE

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. ARMARA REAL ESTATE N.V.,

gevestigd op Curaçao, Nederlandse Antillen,

2. [Eiser 2],

wonende op Curaçao, Nederlandse Antillen,

3. [eiseres 3],

wonende op Curaçao, Nederlandse Antillen,

EISERS tot cassatie,

advocaat: mr. P. Garretsen,

t e g e n

[Verweerder],

wonende op Curaçao, Nederlandse Antillen,

VERWEERDER in cassatie,

advocaat: mr. B.T.M. van der Wiel.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Armara c.s. en de notaris; eisers tot cassatie afzonderlijk ook als Armara respectievelijk [eisers 2 en 3].

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 21 januari 2005 ter griffie van het gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Curaçao, ingekomen verzoekschrift hebben Armara c.s. zich gewend tot dat gerecht en gevorderd dat het gerecht voor recht zal verklaren dat de handelwijze van de notaris (zoals omschreven in het verzoekschrift) ten opzichte van Armara c.s. is te kwalificeren als wanprestatie of onrechtmatige daad op basis waarvan de notaris is gehouden de daardoor aan Armara c.s. veroorzaakte schade te vergoeden, en dat het gerecht de notaris zal veroordelen tot vergoeding van deze schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met rente en kosten.

De notaris heeft de vordering bestreden.

Het gerecht heeft bij vonnis van 26 juni 2006 [eisers 2 en 3] niet-ontvankelijk verklaard in hun vordering en de vordering van Armara afgewezen.

Tegen dit vonnis hebben Armara c.s. hoger beroep ingesteld bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba, hierna: het hof.

Bij vonnis van 3 april 2007 heeft het hof het vonnis van het gerecht bevestigd.

Het vonnis van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het vonnis van het hof hebben Armara c.s. beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De notaris heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor de notaris mede door mr. M.W.E. Lohman, advocaat bij de Hoge Raad.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L.A.D. Keus strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Armara c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de notaris begroot op € 371,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, J.C. van Oven en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 24 april 2009.