Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BH2599

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
17-04-2009
Datum publicatie
17-04-2009
Zaaknummer
08/01606
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BH2599
In cassatie op : ECLI:NL:GHSGR:2008:BC4368, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Familierecht; geschil tussen voormalige echtelieden over partneralimentatie c.a. (81 RO).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 555
JWB 2009/144
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

17 april 2009

Eerste Kamer

08/01606

DV/TT

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[De vrouw],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKSTER tot cassatie,

advocaat: mr. C.A. Lucardie,

t e g e n

[De man],

wonende te [woonplaats],

VERWEERDER in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de vrouw en de man.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 20 april 2006 ter griffie van de rechtbank Rotterdam ingediend verzoekschrift heeft de man zich gewend tot die rechtbank en verzocht, kort gezegd,

- echtscheiding tussen partijen uit te spreken;

- te bepalen dat de man huurder zal zijn van de echtelijke woning;

- de verdeling van de tussen partijen bestaande huwelijksgemeenschap vast te stellen.

De vrouw heeft alleen het verzoek tot vaststelling van de verdeling van de huwelijksgemeenschap bestreden en bij zelfstandig verzoek de rechtbank verzocht te bepalen dat de man aan de vrouw een bijdrage in haar levensonderhoud is verschuldigd ten bedrage van € 700,-- per maand bij vooruitbetaling te voldoen.

De man heeft het zelfstandig verzoek bestreden.

De rechtbank heeft, na mondelinge behandeling, bij beschikkingen van 15 februari 2007 en 1 mei 2007 echtscheiding tussen partijen uitgesproken, bepaald dat de man met ingang van het tijdstip waarop de echtscheidingsbeschikking zal zijn ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, huurder zal zijn van de echtelijke woning, de vrouw een uitkering tot levensonderhoud toegekend van € 300,-- per maand, bij vooruitbetaling te voldoen voor het eerst op de dag dat de echtscheidingsbeschikking zal zijn ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, en de verdeling van de gemeenschap vastgesteld.

Tegen deze beschikkingen heeft de vrouw hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage.

Bij beschikking van 30 januari 2008 heeft het hof de beschikkingen van de rechtbank bekrachtigd.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van het hof heeft de vrouw beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De man heeft geen verweerschrift ingediend.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren A. Hammerstein, als voorzitter, F.B. Bakels en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer W.D.H. Asser op 17 april 2009.