Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BH1994

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
03-04-2009
Datum publicatie
03-04-2009
Zaaknummer
08/00682
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BH1994
In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2007:BC1631, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Familierecht; geschil tussen voormalige echtelieden over limitering partneralimentatie (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 488
JWB 2009/115
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

3 april 2009

Eerste Kamer

08/00682

DV/MD

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[De man],

wonende te [woonplaats],

gemeente Haarlemmermeer,

VERZOEKER tot cassatie,

advocaat: mr. H.J.W. Alt,

t e g e n

[De vrouw],

wonende te [woonplaats]

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. R.Th.R.F. Carli.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de man en de vrouw.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 30 maart 2006 ter griffie van de rechtbank Haarlem ingediend verzoekschrift heeft de man verzocht, kort gezegd, primair, de bij beschikking van 16 april 1991 ten laste van de man vastgestelde bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de vrouw te limiteren in duur tot 3 juni 2006, zijnde 15 jaar na de datum van inschrijving van voormelde echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand, en subsidiair de vastgestelde alimentatie wegens gewijzigde omstandigheden op nihil te stellen.

De vrouw heeft het verzoek bestreden.

De rechtbank heeft bij beschikking van 7 november 2006, met wijziging van het vonnis van de rechtbank Haarlem van 16 april 1991, bepaald dat de verplichting van de man tot betaling van een uitkering in de kosten van levensonderhoud van de vrouw met ingang van 1 december 2006 zal zijn beƫindigd.

Tegen deze beschikking heeft de vrouw hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam.

Na mondelinge behandeling heeft het hof bij beschikking van 15 november 2007 de beschikking van de rechtbank vernietigd en, opnieuw beschikkende, bepaald dat de alimentatieverplichting van de man voortduurt tot 9 februari 2012, zijnde de dag waarop de vrouw de vijfenzestigjarige leeftijd zal bereiken, en zonder de mogelijkheid verlenging van deze termijn te vragen.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van het hof heeft de man beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De vrouw heeft, bij verweerschrift houdende bezwaar tegen wijzigingen van het verzoek, verzocht het beroep te verwerpen en heeft bezwaar gemaakt tegen wijziging van het verzoek van de man.

De man heeft schriftelijk op dat bezwaar gereageerd.

De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaat van de man heeft bij brief van 11 februari 2009 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, E.J. Numann, J.C. van Oven en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 3 april 2009.