Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BH1989

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
03-04-2009
Datum publicatie
03-04-2009
Zaaknummer
08/01271
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BH1989
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Familierecht; geschil tussen voormalige echtelieden over partneralimentatie (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 489
JWB 2009/116
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

3 april 2009

Eerste Kamer

08/01271

DV/TT

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[De man],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKER tot cassatie,

advocaat: mr. P. Garretsen,

t e g e n

[De vrouw],

wonende te [woonplaats],

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. P.S. Kamminga.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de man en de vrouw.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 19 januari 2006 ter griffie van de rechtbank Amsterdam ingediend verzoekschrift heeft de vrouw zich gewend tot die rechtbank en verzocht, kort gezegd,

- echtscheiding tussen partijen uit te spreken;

- te bepalen dat de man aan de vrouw een nader vast te stellen bedrag per maand voldoet in de kosten van haar levensonderhoud;

- te bepalen dat de vrouw bevoegd is de bewoning van de echtelijke woning en het gebruik van de in die woning aanwezige roerende zaken, gedurende zes maanden na de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking voort te zetten;

- te bevelen dat partijen overgaan tot het scheiden en delen van de tussen hen bestaande huwelijksgoederengemeenschap.

De man heeft alleen het alimentatieverzoek bestreden.

De rechtbank heeft bij beschikking van 24 januari 2007 echtscheiding tussen partijen uitgesproken, het alimentatieverzoek van de vrouw afgewezen en iedere verdere beslissing aangehouden.

Tegen deze beschikking heeft de vrouw hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam.

Na mondelinge behandeling heeft het hof bij beschikking van 20 december 2007 de beschikking van de rechtbank vernietigd en, opnieuw beschikkende, de uitkering tot levensonderhoud van de vrouw met ingang van de datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking bepaald op € 800,-- per maand.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van het hof heeft de man beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De vrouw heeft verzocht het beroep te verwerpen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L.A.D. Keus strekt tot verwerping.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren A. Hammerstein, als voorzitter, F.B. Bakels en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 3 april 2009.