Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BH1988

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
03-04-2009
Datum publicatie
03-04-2009
Zaaknummer
08/01595
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BH1988
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Familierecht; geschil tussen voormalige echtelieden over wijziging partner- en kinderalimentatie met terugwerkende kracht; motiveringseisen (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 490
JWB 2009/114
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

3 april 2009

Eerste Kamer

08/01595

EV/TT

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[De vrouw],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKSTER tot cassatie,

advocaat: mr. H.J.W. Alt,

t e g e n

[De man],

wonende te [woonplaats],

VERWEERDER in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de vrouw en de man.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 1 november 2006 ter griffie van de rechtbank Zutphen ingediend verzoekschrift heeft de man zich gewend tot die rechtbank en verzocht, kort gezegd, de beschikking van de rechtbank Zutphen van 21 april 2004 en de tussen partijen op 1 juli 2005 mondeling gesloten en op 23 augustus 2005 schriftelijk vastgelegde overeenkomst te wijzigen en te bepalen dat met ingang van 1 oktober 2006 de bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarigen en de bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van de vrouw op nihil worden gesteld.

De vrouw heeft het verzoek bestreden.

De rechtbank heeft bij beschikking van 13 februari 2007 de tussen partijen gesloten overeenkomst van 1 juli 2005 en de beschikking van de rechtbank van 21 april 2004 gewijzigd en met ingang van 15 december 2006 de kinderalimentatie bepaald op € 450,-- per kind per maand en de partneralimentatie op € 246,-- per maand.

Tegen deze beschikking heeft de man hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Arnhem. De man heeft het hof verzocht die beschikking te vernietigen en opnieuw beschikkende de door de man te betalen bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van de vrouw met ingang van 1 oktober 2006 vast te stellen op nihil en de bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen van partijen vast te stellen:

- over de periode van 1 oktober 2006 tot 15 december 2006 op € 231,15 per kind per maand;

- over de periode van 15 december 2006 tot 1 januari 2007 op € 296,89 per kind per maand;

- over de periode van 1 januari 2007 tot 14 februari 2007 op € 297,95 per kind per maand;

- over de periode van 14 februari 2007 tot 1 januari 2008 op € 99,32 per kind per maand en

- met ingang van 1 januari 2008 op € 91,61 per kind per maand,

althans op een zodanig bedrag als het hof juist acht.

Bij beschikking van 15 januari 2008 heeft het hof de beroepen beschikking van de rechtbank vernietigd en, opnieuw beschikkende, met ingang van 1 november 2006

de partneralimentatie bepaald op nihil en de kinderalimentatie:

- tot 15 december 2006 op € 342,-- per kind per maand;

- in de periode van 15 december 2006 tot 14 februari 2007 op € 417,50 per kind per maand;

- in de periode van 14 februari 2007 tot 1 januari 2008 op € 339,50 per kind per maand; en

- met ingang van 1 januari 2008 op € 300,50 per kind per maand.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van het hof heeft de vrouw beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De man heeft geen verweerschrift ingediend.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaat van de vrouw heeft bij brief van 11 februari 2009 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, J.C. van Oven en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 3 april 2009.