Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BH1987

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
10-04-2009
Datum publicatie
10-04-2009
Zaaknummer
08/01831
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BH1987
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Familierecht. Geschil tussen voormalige echtelieden over beëindiging partneralimentatie (81 RO)

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 517
JWB 2009/136
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

10 april 2009

Eerste Kamer

08/01831

DV/IS

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[De man],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKER tot cassatie,

advocaat: mr. P. Garretsen,

t e g e n

[De vrouw],

wonende te [woonplaats],

VERWEERSTER in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de man en de vrouw.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 12 januari 2007 ter griffie van de rechtbank Almelo ingediend verzoekschrift heeft de man zich gewend tot die rechtbank en verzocht, kort gezegd, onder wijziging van de beschikking van 15 januari 2003 de door hem aan de vrouw te betalen bijdrage in de kosten van haar levensonderhoud vast te stellen op nihil, c.q. vast te stellen op een lager bedrag dan € 1.000,-- per maand.

De vrouw heeft het verzoek niet bestreden.

De rechtbank heeft bij beschikking van 28 februari 2007 de beschikking van 15 januari 2003 gewijzigd in die zin dat de daarin vastgestelde partneralimentatie nader wordt vastgesteld op nihil.

Tegen deze beschikking heeft de vrouw hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Arnhem. Na mondelinge behandeling heeft het hof bij beschikking van 29 januari 2008 de beschikking van de rechtbank vernietigd en, opnieuw beschikkende, bepaald dat de bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van de vrouw met ingang van 1 maart 2007 tot 1 mei 2008 op nihil wordt vastgesteld. Het meer of anders verzochte heeft het hof afgewezen.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van het hof heeft de man beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De vrouw heeft geen verweerschrift ingediend.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Wuisman strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren A. Hammerstein, als voorzitter, O. de Savornin Lohman en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 10 april 2009.