Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BH1196

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
20-03-2009
Datum publicatie
20-03-2009
Zaaknummer
07/13415
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BH1196
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Verbintenissenrecht. Geschil tussen tuinbouwcoöperatie c.s. en leden over schadevergoeding wegens wanprestatie/onrechtmatige daad/handelen in strijd met mededingingsrecht (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 451
JWB 2009/90
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

20 maart 2009

Eerste kamer

07/13415

RM/IS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. [Eiseres 1],

gevestigd te [vestigingsplaats],

waarvan de maten zijn:

a. [Eiser 1a],

b. [Eiseres 1b],

2. [Eiseres 2],

gevestigd te [vestigingsplaats],

waarvan de vennoten

a. [Eiser 2a],

b. [Eiser 2b],

c. [Eiseres 2c],

d. [Eiser 2d],

EISERESSEN tot cassatie,

advocaat: mr. P.J.L.J. Duijsens,

t e g e n

THE GREENERY B.V., voorheen genaamd The Greenery International B.V.,

gevestigd te 's-Gravenhage,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: J.W.H. van Wijk.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiseres] c.s. en The Greenery.

1. Het geding in feitelijk instanties

[Eiseres] c.s. hebben bij exploot van 28 mei 1999 The Greenery gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage en gevorderd, kort gezegd:

- te verklaren voor recht dat het feitelijk handelen van The Greenery nietig is wegens strijd met het mededingingsrecht;

- te verklaren voor recht dat The Greenery jegens [eiseres] c.s. toerekenbaar is tekortgeschoten althans onrechtmatig jegens hen heeft gehandeld;

primair: The Greenery te veroordelen aan [eiseres] c.s. een schadevergoeding te voldoen, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

subsidiair: The Greenery te veroordelen tot uitkering aan [eiseres] c.s. van de in de inleidende dagvaarding genoemde bedragen.

The Greenery heeft de vorderingen bestreden.

De rechtbank heeft bij vonnis van 19 juli 2000 de vorderingen afgewezen.

Tegen dit vonnis hebben [eiseres] c.s. hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage.

Bij arrest van 23 augustus 2007 heeft het hof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof hebben [eiseres] c.s. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

The Greenery heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor The Greenery mede door mr. S.M. Kingma, advocaat bij de Hoge Raad.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Spier strekt tot verwerping van het beroep met toepassing van art. 81 RO.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiseres] c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van en The Greenery begroot op € 371,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, J.C. van Oven en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 20 maart 2009.