Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BG9915

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
20-02-2009
Datum publicatie
20-02-2009
Zaaknummer
08/01607
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BG9915
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Bijstandsverhaal. Toegewezen verzoek gemeente tot vaststelling van verhaalsbijdrage ten laste van de man in verband met door haar uit hoofde van de Wet werk en bijstand aan voormalige echtgenote verleende bijstand ten opzichte van wie de man onderhoudsplichtig is (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RFR 2009, 51
RvdW 2009, 327
JWB 2009/59
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

20 februari 2009

Eerste Kamer

08/01607

EV/AS

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[De man],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKER tot cassatie,

advocaat: mr. J. Groen,

t e g e n

GEMEENTE ALKMAAR,

zetelende te Alkmaar,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. R.L. Bakels.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de man en de Gemeente.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 27 december 2006 ter griffie van de rechtbank Alkmaar ingediend verzoekschrift heeft de Gemeente zich gewend tot die rechtbank en verzocht, kort gezegd, de verhaalsbijdrage ten laste van de man met ingang van 6 maart 2006 vast te stellen op € 83,92 per maand en te bepalen dat de man, ingeval van niet-tijdige betaling van hetgeen hij aan de Gemeente verschuldigd is, de dan bestaande achterstand ineens zal betalen met rente.

De man heeft het verzoek bestreden.

Na een mondelinge behandeling heeft de rechtbank bij beschikking van 30 mei 2007 de vordering toegewezen.

Tegen deze beschikking heeft de man hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam.

Bij beschikking van 17 januari 2008 heeft het hof, na mondelinge behandeling, de beschikking waarvan beroep bekrachtigd.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van het hof heeft de man beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Gemeente heeft verzocht het beroep te verwerpen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot verwerping van het cassatie-beroep.

De advocaat van de man heeft bij brief van 22 januari 2009 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, A. Hammerstein, W.A.M. van Schendel en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 20 februari 2009.