Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BG9135

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
03-03-2009
Datum publicatie
04-03-2009
Zaaknummer
00750/07 B
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BG9135
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Herstelbeschikking. Als gevolg van een administratief verzuim is niet onder de aandacht van de HR gekomen dat tijdig schriftuur is ingediend. De beschikking van 19 juni 2007 nr 00750/07B waarin de belanghebbende n-o is verklaard dient daarom hersteld te worden. HR trekt die beschikking in en doet de zaak vervolgens af op de voet van art. 81 RO.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 406
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

3 maart 2009

Strafkamer

nr. 00750/07 B

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

op het beroep in cassatie tegen een beschikking van de Rechtbank te 's-Hertogenbosch van 8 december 2006, nummer RK 06/1567, gegeven op een vordering van de Officier van Justitie in het arrondissement 's-Hertogenbosch als bedoeld in artikel 552f van het Wetboek van Strafvordering, ingesteld door:

[Belanghebbende], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1988, wonende te [woonplaats].

1. De bestreden beschikking

De Rechtbank heeft de in haar beschikking omschreven scooter onttrokken aan het verkeer.

2. Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de belanghebbende. Namens deze heeft mr. J.R. Ali, advocaat te 's-Hertogenbosch, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal Machielse heeft geconcludeerd dat de Hoge Raad het beroep zal verwerpen.

3. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep

Als gevolg van een verzuim van de administratie van de Hoge Raad is niet vóór de in deze zaak gegeven beschikking van 19 juni 2007, nummer 00750/07 B, onder de aandacht van de Hoge Raad gekomen dat de hiervoor onder 2 genoemde schriftuur tijdig was ingekomen. Als gevolg daarvan is de belanghebbende bij die beschikking ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard in het beroep. De Hoge Raad zal die eerdere beschikking herstellen. De onderhavige beschikking strekt daartoe.

4. Beoordeling van het middel

Het middel kan niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu het middel niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

5. Beslissing

De Hoge Raad:

trekt in zijn voormelde beschikking van 19 juni 2007;

verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren J. de Hullu en H.A.G. Splinter-van Kan, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.J. Verhoeven, in raadkamer en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 3 maart 2009.