Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BG5072

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
23-01-2009
Datum publicatie
23-01-2009
Zaaknummer
08/00250
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BG5072
In cassatie op : ECLI:NL:GHSGR:2007:BB8986, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Familierecht. Procesrecht; geschil over de mogelijkheid van optreden als belanghebbende door vennootschap in een procedure over de vaststelling van partner- en kinderalimentatie. (81 RO)

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RFR 2009, 41
RvdW 2009, 209
JWB 2009/10
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

23 januari 2009

Eerste Kamer

08/00250

RM/TT

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

PINK & NELSON B.V.,

gevestigd te 's-Gravenhage,

VERZOEKSTER tot cassatie,

advocaat: mr. L.Ph.J. baron van Utenhove,

t e g e n

[De vrouw],

wonende te [woonplaats],

VERWEERSTER in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de vennootschap en de vrouw.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 3 oktober 2006 ter griffie van de rechtbank te 's-Gravenhage ingediend verweerschrift, tevens zelfstandig verzoekschrift, heeft de vennootschap zich gewend tot die rechtbank en verzocht in de bij de rechtbank aanhangige procedure tussen de vrouw en [de man] (hierna: de man) de door de vrouw ingediende verzoeken tot vaststelling van kinder- en partneralimentatie af te wijzen en de kinderalimentatie vast te stellen op een bedrag van € 250,-- per maand per kind en de partneralimentie op € 3.010,-- bruto per maand.

De rechtbank heeft de zaak ter terechtzitting van 10 oktober 2006 mondeling behandeld. De vrouw heeft zich tijdens de mondelinge behandeling ertegen verzet dat de vennootschap als belanghebbende wordt ontvangen. De man heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank. De rechtbank heeft bij beschikking van 10 oktober 2006 bepaald dat de vennootschap niet wordt ontvangen in haar verweer, tevens zelfstandig verzoek.

Tegen deze beschikking heeft de vennootschap hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage.

Bij beschikking van 17 oktober 2007 heeft het hof de bestreden beschikking bekrachtigd voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en het meer of anders in hoger beroep verzochte afgewezen.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van het hof heeft de vennootschap beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

In cassatie is geen verweerschrift ingediend.

De conclusie van de Advocaat-Generaal E.M. Wesseling-van Gent strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Pink & Nelson B.V. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [de vrouw] begroot op nihil.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, J.C. van Oven en W.A.M. van Schendel, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 23 januari 2009.