Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2008:BG6287

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
09-12-2008
Datum publicatie
09-12-2008
Zaaknummer
07/10792 H
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2008:BG6287
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Herziening
Inhoudsindicatie

Herziening. Op de door in de conclusie AG genoemde gronden kunnen de door aanvrager gestelde omstandigheden niet worden aangemerkt als een omstandigheid a.b.i. art. 457.1.2 Sv. HR wijst de aanvrage tot herziening af.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2008, 925
RvdW 2009, 63
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

9 december 2008

Strafkamer

nr. 07/10792 H

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op een aanvrage tot herziening van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van de Politierechter in de Rechtbank te 's-Gravenhage van 10 februari 2005, nummer 09/074933-04, ingediend door mr. S.M.C. van Beek, advocaat te 's-Gravenhage, namens:

[Aanvrager], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1972, ten tijde van de indiening van de aanvrage wonende te [woonplaats].

1. De uitspraak waarvan herziening is gevraagd

De Politierechter heeft de aanvrager ter zake van 1. "overtreding van artikel 8, tweede lid, aanhef en onder a van de Wegenverkeerswet 1994" en ter zake van 2. "overtreding van artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994" veroordeeld ten aanzien van het onder 1 bewezenverklaarde tot een geldboete van € 460,-, subsidiair 9 dagen hechtenis, ten aanzien van het onder 2 bewezenverklaarde tot een geldboete van € 217,-, subsidiair 4 dagen hechtenis en ten aanzien van feit 2 tot een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

2. De aanvrage tot herziening

2.1. De aanvrage tot herziening is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

2.2. De aanvrage berust op de stelling dat sprake is van een omstandigheid als bedoeld in art. 457, eerste lid aanhef en onder 2°, Sv. De aanvrager voert daartoe aan dat sprake is van een persoonsverwisseling.

3. De conclusie van de waarnemend Advocaat-Generaal

De waarnemend Advocaat-Generaal Bleichrodt heeft geconcludeerd dat de Hoge Raad de aanvrage zal afwijzen.

4. Beoordeling van de aanvrage

Op de door de waarnemend Advocaat-Generaal in zijn conclusie genoemde gronden kunnen de door de aanvrager gestelde omstandigheden niet worden aangemerkt als omstandigheden als bedoeld in art. 457, eerste lid aanhef en onder 2°, Sv. De aanvrage is dus ongegrond en moet ingevolge art. 468 Sv worden afgewezen.

5. Beslissing

De Hoge Raad wijst de aanvrage tot herziening af.

Dit arrest is gewezen door de vice-president F.H. Koster als voorzitter, en de raadsheren J.P. Balkema en J.W. Ilsink, in bijzijn van de waarnemend griffier J.D.M. Hart, en uitgesproken op 9 december 2008.