Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2008:BG5075

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
19-12-2008
Datum publicatie
19-12-2008
Zaaknummer
08/04500
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2008:BG5075
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Bopz; voortzetting van de inbewaringstelling; onderzoek door een niet-behandelend psychiater. Cassatieberoep betrokkene niet-ontvankelijk bij gebrek aan belang wegens verstreken termijn van verleende machtiging.

Wetsverwijzingen
Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 27
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2008, 1000
RvdW 2009, 106
JWB 2008/534
BJ 2009/4 met annotatie van Red.
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

19 december 2008

Eerste Kamer

08/04500

EV/RM

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak

[Verzoekster],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKSTER tot cassatie,

advocaat: mr. D. Poot,

t e g e n

DE OFFICIER VAN JUSTITIE IN HET ARRONDISSEMENT 's-GRAVENHAGE,

VERWEERDER in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als betrokkene en de officier van justitie.

1. Het geding in feitelijke instantie

De officier van justitie in het arrondissement 's-Gravenhage heeft op 23 oktober 2008, onder overlegging van een ondertekende geneeskundige verklaring en de beschikking tot inbewaringstelling, een verzoek ingediend bij de rechtbank, sector familie- en jeugdrecht, aldaar tot het verlenen van een machtiging tot voortzetting van de inbewaringstelling.

Nadat de rechtbank betrokkene, bijgestaan door haar advocaat, alsmede de behandelend psychiater op 27 oktober 2008 had gehoord, heeft de kinderrechter ter zitting de gelegenheid gegeven om voor 28 oktober 10:00 uur alsnog een verklaring te overleggen van een niet bij de behandeling betrokken psychiater die betrokkene persoonlijk heeft onderzocht.

Op 27 oktober 2008 is bij fax van 17:02 uur door de behandelaar van betrokkene meegedeeld dat zijn mening aangaande het directe gevaar dat betrokkene door haar gedrag loopt, is gewijzigd en dat hij "dus in feite" de inbewaringstelling opheft.

Op 28 oktober 2008 heeft de behandelaar bij fax van 08:30 uur zijn eerdere faxbericht herroepen. Bij het laatste faxbericht was een verklaring van een niet bij de behandeling betrokken psychiater bijgevoegd.

Bij beschikking van 28 oktober 2008 heeft de kinderrechter een machtiging tot voorzetting van de inbewaringstelling in een psychiatrisch ziekenhuis verleend.

De beschikking van de rechtbank is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van de rechtbank heeft betrokkene beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De officier van justitie heeft geen verweerschrift ingediend.

De conclusie van de Advocaat-Generaal E.M. Wesseling-van Gent strekt tot niet-ontvankelijkverklaring van betrokkene in haar cassatieberoep.

3. Ontvankelijkheid van het beroep

Het beroep is gericht tegen een beschikking op een verzoek van de officier van justitie tot het verlenen van een machtiging tot voortzetting van de inbewaringstelling als bedoeld in art. 27 Wet Bopz.

De geldigheidsduur van de door de rechtbank op 28 oktober 2008 verleende machtiging is echter ingevolge art. 30 Wet Bopz op 18 november 2008 verstreken,

zodat betrokkene geen belang meer heeft bij haar beroep en om deze reden daarin niet kan worden ontvangen.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verklaart betrokkene niet-ontvankelijk in haar beroep.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren A. Hammerstein, als voorzitter, F.B. Bakels en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 19 december 2008.