Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2008:BG4004

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
19-12-2008
Datum publicatie
19-12-2008
Zaaknummer
07/11509
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2008:BG4004
In cassatie op : ECLI:NL:GHLEE:2007:BA6750, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Overeenkomstenrecht. Geschil tussen Gasunie en grondeigenaren over de uitleg van algemene voorwaarden betreffende de aanleg en instandhouding van leidingen (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2008, 1021
RvdW 2009, 118
JWB 2008/514
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

19 december 2008

Eerste Kamer

07/11509

EV/MD

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. [Eiser 1],

2. [Eiseres 2],

beiden wonende te [woonplaats],

EISERS tot cassatie,

advocaat: mr. P.J.L.J. Duijsens,

t e g e n

N.V. NEDERLANDSE GASUNIE,

gevestigd te Groningen,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. J.A.M.A. Sluysmans.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiser] c.s. en Gasunie.

1. Het geding in feitelijke instanties

[Eiser] c.s. hebben bij exploot van 1 juni 2005 Gasunie gedagvaard voor de rechtbank Groningen en gevorderd, kort gezegd, te verklaren voor recht dat de weigering door Gasunie om hen schadeloos te stellen onrechtmatig is met veroordeling van Gasunie tot betaling aan [eiser] c.s. van een bedrag van € 2.500,-- wegens buitengerechtelijke kosten.

Gasunie heeft de vordering bestreden.

De rechtbank heeft bij vonnis van 1 maart 2006 de vordering van [eiser] c.s. afgewezen.

Tegen het vonnis van de rechtbank hebben [eiser] c.s. hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Leeuwarden.

Bij arrest van 6 juni 2007 heeft het hof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof hebben [eiser] c.s. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Gasunie heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal E.B. Rank-Berenschot strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiser] c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Gasunie begroot op € 371,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren J.C. van Oven en W.A.M. van Schendel, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 19 december 2008.