Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2008:BG3668

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
19-12-2008
Datum publicatie
19-12-2008
Zaaknummer
R07/032HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2008:BG3668
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Arubaanse zaak. Onbevoegde vertegenwoordiging; ondertekening van pandakte door een daartoe gevolmachtigde? (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2008, 983
RvdW 2009, 93
JWB 2008/510
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

19 december 2008

Eerste Kamer

Nr. R07/032HR

EV/IS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

BESTBET INVESTMENTS N.V.,

gevestigd te Aruba,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. M.J. van Basten Batenburg,

t e g e n

BANCO DI CARIBE N.V.,

gevestigd te Aruba,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: aanvankelijk mr. D.J. Beenders,

thans mr. R.A.A. Duk.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Bestbet en Banco.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 8 augustus 2001 ter griffie van het gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen en Aruba, zittingsplaats Aruba, hierna: het gerecht, ingekomen verzoekschrift heeft Bestbet zich gewend tot dat gerecht en verzocht Banco te veroordelen om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Bestbet te betalen een bedrag van Afl. 75.000,--, te vermeerderen met de overeengekomen rente van 8,75% per jaar over de hoofdsom, vanaf 24 april 2001 tot aan de dag der algehele voldoening.

Banco heeft de vordering bestreden.

Bij tussenvonnissen van 16 oktober 2002, 5 februari 2003, 15 oktober 2003 en 3 maart 2004 heeft het gerecht een verzoek in het incident afgewezen, een comparitie van partijen gelast, een onderzoek naar de echtheid van de akte van verpanding door een deskundige gelast met benoeming van een deskundige. Het deskundigenonderzoek heeft echter geen doorgang gevonden omdat Bestbet heeft geweigerd de kosten van het onderzoek voor te schieten.

Het gerecht heeft bij eindvonnis van 12 mei 2004 de vordering afgewezen.

Tegen de vonnissen heeft Bestbet hoger beroep ingesteld bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba, hierna: het hof.

Bij eindvonnis van 21 november 2006 heeft het hof, na tussenvonnis van 20 september 2005 waarbij Bestbet is toegelaten te bewijzen dat de ondertekende pandakte later met rekeninggegevens van Bestbet en Pisces is aangevuld en Banco in de gelegenheid is gesteld om de handtekeningenkaart in het geding te brengen, de bestreden vonnissen waarvan beroep bevestigd.

De vonnissen van het hof zijn aan dit arrest gehecht

.

2. Het geding in cassatie

Tegen de vonnissen van het hof heeft Bestbet beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Banco heeft een verweerschrift ingediend.

De zaak is voor Banco toegelicht door haar advocaat.

De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het cassatiemiddel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Bestbet in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Banco begroot op € 371,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A. Hammerstein, als voorzitter, O. de Savornin Lohman en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 19 december 2008.