Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2008:BG1814

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
19-12-2008
Datum publicatie
19-12-2008
Zaaknummer
C07/144HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2008:BG1814
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Pachtrecht. Vordering dat zoon van pachter als medepachter zal worden aangemerkt (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2008, 1011
RvdW 2009, 112
Module Pacht en landelijk gebied 2008/25
JWB 2008/522
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

19 december 2008

Eerste Kamer

Nr. C07/144HR

RM/EE

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

ANDREAS STICHTING,

gevestigd te Mechelen,

gemeente Gulpen-Wittem,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. P. Garretsen,

t e g e n

[verweerder],

wonende te [woonplaats],

VERWEERDER in cassatie,

advocaat: mr. J.A.M.A. Sluysmans.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de Stichting en [verweerder].

1. Het geding in feitelijke instanties

[Verweerder] heeft bij exploot van 24 juni 1998 de Stichting gedagvaard voor de pachtkamer bij het kantongerecht te Heerlen en gevorderd, kort gezegd, dat de pachtkamer zal bepalen dat de zoon van [verweerder] als medepachter zal worden aangemerkt voorzover het betreft de pachtovereenkomst met betrekking tot de in de inleidende dagvaarding genoemde grond.

De Stichting heeft de vordering bestreden en, in reconventie, gevorderd, kort gezegd, [verweerder] te veroordelen (a) binnen 30 dagen na het vonnis van de pachtkamer onverkort medewerking te verlenen aan de eigendomsoverdracht aan de Stichting van het perceel, kadastraal bekend [woonoplaats], sectie [[A]], nummer [001], tegen betaling van de getaxeerde waarde daarvan, zulks met nevenvorderingen.

[Verweerder] heeft de vorderingen in reconventie bestreden.

Na onder meer een tussenvonnis van 18 oktober 2001 en verder processueel debat, heeft de pachtkamer te Heerlen bij eindvonnis van 22 januari 2003 in conventie de vordering van [verweerder] toegewezen. In reconventie heeft de pachtkamer zich wat betreft de vordering onder (a) onbevoegd verklaard en ten aanzien van het overige aan de Stichting haar vordering ontzegd.

Tegen beide vonnissen van de pachtkamer heeft de Stichting hoger beroep ingesteld bij de pachtkamer van het gerechtshof te Arnhem. De Stichting heeft in hoger beroep haar eis gewijzigd en aangevuld.

Na een tussenarrest in een incident tot tussenkomst, heeft het hof bij eindarrest van 30 januari 2007 de Stichting niet-ontvankelijk verklaard in haar beroep van het vonnis van 18 oktober 2001 en het vonnis van 22 januari 2003 bekrachtigd.

De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen zowel het tussen- als het eindarrest van het hof heeft de Stichting beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

[Verweerder] heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal E.M. Wesseling-van Gent strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaat van de Stichting heeft op 7 november 2008 schriftelijk op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt de Stichting in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerder] begroot op € 371,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A. Hammerstein, als voorzitter, F.B. Bakels en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 19 december 2008.