Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2008:BG1118

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
12-12-2008
Datum publicatie
12-12-2008
Zaaknummer
R07/134HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2008:BG1118
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Familierecht; geschil tussen voormalige echtelieden over wijziging van partneralimentatie; terugbetaling na vernietiging in appel van alimentatiebeslissing (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2008, 933
RvdW 2009, 39
JWB 2008/494
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

12 december 2008

Eerste Kamer

Nr. R07/134HR

EV/MD

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[Verzoekster],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKSTER tot cassatie,

advocaat: mr. P. Garretsen,

t e g e n

[Verweerder],

wonende te [woonplaats],

VERWEERDER in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [verzoekster] en [verweerder].

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 22 juli 2005 ter griffie van de rechtbank 's-Hertogenbosch ingediend verzoekschrift heeft [verzoekster] zich gewend tot die rechtbank en verzocht, kort gezegd, de beschikking van 1 april 2005, waarbij de partneralimentatie op nihil is gesteld, te wijzigen en te bepalen dat de man een bijdrage in het levensonderhoud van [verzoekster] behoort te betalen van € 1.159,-- per maand met ingang van 1 april 2005.

[Verweerder] heeft het verzoek bestreden.

De rechtbank heeft, na mondelinge behandeling, bij beschikking van 3 juli 2006 de beschikking van 1 april 2005 gewijzigd en de partneralimentatie per 21 april 2006 nader bepaald op € 520,-- per maand.

Tegen deze beschikking heeft [verweerder] hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch. [Verzoekster] heeft incidenteel appel ingesteld.

Bij beschikking van 11 april 2007 heeft het hof, na mondelinge behandeling, in het principaal en incidenteel appel de beschikking van de rechtbank van 3 juli 2006 vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de beschikking van 1 april 2005 gewijzigd met dien verstande dat [verweerder] aan [verzoekster] voor haar levensonderhoud:

- met ingang van 25 juli 2005 een bedrag van € 385,-- per maand; en

- met ingang van 11 april 2007 een bedrag van € 79,-- per maand,

zal voldoen en bepaald dat [verzoekster] aan [verweerder] een bedrag van € 5.502,-- moet (terug)betalen wegens ten onrechte in het verleden ontvangen partneralimentatie.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van het hof heeft [verzoekster] beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

[Verweerder] heeft geen verweerschrift ingediend.

De conclusie van de Advocaat-Generaal

J.L.R.A. Huydecoper strekt tot verwerping.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, J.C. van Oven en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 12 december 2008.