Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2008:BF3942

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
19-12-2008
Datum publicatie
19-12-2008
Zaaknummer
C07/123 HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2008:BF3942
In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2007:BA7434, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Familierecht. Echtgenoot die bestuurder is van een vennootschap en daarvan de meerderheid der aandelen houdt; toewijzing van vordering tot vernietiging op grond van art. 1:89 jo 1:88 lid 5 BW van borgstelling door vennootschap voor vier wissels; borgstelling niet geschied ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf van de vennootschap (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2008, 1004
RvdW 2009, 108
JWB 2008/537
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

19 december 2008

Eerste Kamer

Nr. C07/123HR

RM/EE

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

de naamloze vennootschap naar Belgisch recht FORTIS BANK N.V.,

gevestigd te Brussel, België,

EISERES tot cassatie,

advocaten: mr. E. Grabandt en mr. S.M. Bartman,

t e g e n

[Verweerster],

wonende te [woonplaats],

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: aanvankelijk mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai, thans mr. M.E.M.G. Peletier.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Fortis en [verweerster].

1. Het geding in feitelijke instanties

[Verweerster] heeft bij exploot van 12 juli 2004 Fortis gedagvaard voor de rechtbank Breda en gevorderd, kort gezegd, op grond van art. 1:89 BW de borgstelling voor de vier wissels gedateerd 16 mei 2002, waarbij [betrokkene 1] zich tegenover Fortis heeft verbonden tot nakoming van de verbintenis die de naamloze vennootschap naar Belgisch recht [A] N.V. tegenover Fortis krachtens genoemde wissels heeft of zal verkrijgen, te vernietigen.

Fortis heeft de vordering bestreden.

De rechtbank heeft bij vonnis van 19 oktober 2005 de vordering van [verweerster] afgewezen.

Tegen dit vonnis heeft [verweerster] hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

Bij arrest van 9 januari 2007 heeft het hof het vonnis van de rechtbank vernietigd en, opnieuw rechtdoende, voornoemde borgstelling van 16 mei 2002 vernietigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft Fortis beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

[Verweerster] heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Wuisman strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaat van Fortis heeft bij brief van 9 oktober 2008 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Fortis in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerster] begroot op € 371,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A. Hammerstein, als voorzitter, F.B. Bakels en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 19 december 2008.