Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2008:BF0373

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
17-10-2008
Datum publicatie
17-10-2008
Zaaknummer
C07/189HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2008:BF0373
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Arbeidsrecht. Ontslag op staande voet wegens verduistering; afwijzing van op onduidelijkheid omtrent de reden voor het ontslag gebaseerde vordering tot doorbetaling loon (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2008, 743
RvdW 2008, 960
JWB 2008/421
JAR 2008/294
AR-Updates.nl 2008-0647
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

17 oktober 2008

Eerste Kamer

Nr. C07/189HR

RM/MD

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[Eiser],

wonende te [woonplaats],

EISER tot cassatie,

advocaat: mr. R.T.R.F. Carli,

t e g e n

[Verweerster], h.o.d.n. Nes Service,

wonende te [woonplaats],

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. H.J.W. Alt.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiser] en [verweerster].

1. Het geding in feitelijke instanties

[Eiser] heeft bij exploot van 4 maart 2005 [verweerster] gedagvaard voor de kantonrechter te Utrecht en gevorderd, kort gezegd, [verweerster] te veroordelen tot betaling van zijn salaris vanaf 1 januari 2005 totdat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig zal zijn beëindigd, vermeerderd met de wettelijke verhoging ex art. 7:625 BW en de wettelijke rente.

[Verweerster] heeft de vordering bestreden.

De kantonrechter heeft bij vonnis van 5 oktober 2005 [verweerster] veroordeeld aan [eiser] te betalen € 1.539,87 bruto per maand vanaf 24 januari 2005 totdat de dienstbetrekking rechtgeldig zal zijn beëindigd, vermeerderd met de wettelijke verhoging ad 50% en met de wettelijke rente over het achterstallig loon vanaf 31 januari 2005. Het meer of anders gevorderde heeft de kantonrechter afgewezen.

Tegen dit vonnis heeft [verweerster] hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam.

Bij arrest van 25 januari 2007 heeft het hof het bestreden vonnis vernietigd en de vordering van [eiser] alsnog afgewezen.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

[Verweerster] heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Spier strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerster] begroot op € 371,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A. Hammerstein, als voorzitter, O. de Savornin Lohman en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 17 oktober 2008.