Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2008:BD6026

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
12-09-2008
Datum publicatie
12-09-2008
Zaaknummer
07/13036
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2008:BD6026
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Antilliaanse zaak. Arbeidsgeschil over ontbinding arbeidsovereenkomst wegens veranderingen in omstandigheden zonder toekenning van beëindigingsvergoeding (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2008, 648
RvdW 2008, 838
JWB 2008/366
JAR 2008/259
AR-Updates.nl 2008-0574
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

12 september 2008

Eerste Kamer

07/13036

EV/EE

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[Eiseres],

wonende op Curaçao,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. P. Garretsen,

t e g e n

STICHTING BIRGEN DI ROSARIO,

gevestigd op Curaçao,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiseres] en de Stichting.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 31 oktober 2006 ter griffie van het gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Curaçao, ingekomen verzoekschrift heeft de Stichting zich gewend tot dat gerecht en verzocht, kort gezegd, de arbeidsovereenkomst tussen de Stichting en [eiseres] wegens gewichtige redenen, bestaande uit gewijzigde omstandigheden, met onmiddellijke ingang c.q. op korte termijn te ontbinden, zonder toekenning van enige vergoeding aan [eiseres].

[Eiseres] heeft de vordering bestreden.

Het gerecht heeft, na een mondelinge behandeling zonder aanwezigheid van de gemachtigde van [eiseres], bij beschikking van 29 december 2006 de arbeidsovereenkomst tussen partijen met ingang van 1 februari 2007 ontbonden en het meer of anders gevorderde afgewezen.

Tegen deze beschikking heeft [eiseres] hoger beroep ingesteld bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba, hierna: het hof.

Bij beschikking van 7 augustus 2007 heeft het hof het hoger beroep verworpen.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van het hof heeft [eiseres] beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Stichting heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Spier strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiseres] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de Stichting begroot op € 345,38 aan verschotten en € 1.800,-- voor salaris.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann, C.A. Streefkerk en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 12 september 2008.