Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2008:BD2007

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
27-06-2008
Datum publicatie
27-06-2008
Zaaknummer
07/10866
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2008:BD2007
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Internationaal privaatrecht. Exequaturverzoek Belgisch verstekvonnis onder EEX-Verordening; verwerping beroep op weigeringsgronden van art. 34, onder 1 (strijd met openbare orde) en onder 2 (onregelmatige of niet-tijdige betekening inleidend processtuk), EEX-Verordening. (81 RO)

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2008, 528
RvdW 2008, 689
JWB 2008/293
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

27 juni 2008

Eerste Kamer

Nr. 07/10866

EV/TT

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[Verzoeker], h.o.d.n. [A]

wonende te [woonplaats],

VERZOEKER tot cassatie,

advocaat: mr. P. Garretsen,

t e g e n

[Verweerster],

gevestigd te [vestigingsplaats], België,

VERWEERSTER in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als [verzoeker] en [verweerster].

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 26 maart 2007 ter griffie van de rechtbank Leeuwarden ingediend verzoekschrift heeft [verzoeker] zich gewend tot die rechtbank en verzocht, kort gezegd, de beschikking van de voorzieningenrechter van die rechtbank van 22 februari 2007 waarbij aan [verweerster] verlof werd verleend tot tenuitvoerlegging in Nederland van het verstekvonnis van de Eerste Kamer van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout, België, van 6 september 2006, te vernietigen en opnieuw rechtdoende, het verlof tot tenuitvoerlegging alsnog aan [verweerster] te onthouden door dit verzoek af te wijzen respectievelijk haar daarin niet-ontvankelijk te verklaren.

[Verweerster] heeft het verzoek bestreden.

De rechtbank heeft, na mondelinge behandeling, bij beschikking van 20 juni 2007 het verzoek afgewezen.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van de rechtbank heeft [verzoeker] beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda strekt tot verwerping van het beroep met toepassing van artikel 81 RO.

De advocaat van [verzoeker] heeft op 30 mei 2008 schriftelijk op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [verzoeker] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerster] begroot op nihil.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, A. Hammerstein en J.C. van Oven, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 27 juni 2008.