Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2008:BD1857

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
20-06-2008
Datum publicatie
20-06-2008
Zaaknummer
08/00758
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2008:BD1857
Rechtsgebieden
Civiel recht
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Faillissementsrecht. Ongegrond verklaard verzet tegen faillietverklaring (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2008, 502
RvdW 2008, 657
JWB 2008/281
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

20 juni 2008

Eerste Kamer

08/00758

RM/EE

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. [Verzoekster 1],

gevestigd te [vestigingsplaats],

2. [Verzoekster 2],

gevestigd te [vestigingsplaats],

3. MANGROVE B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

4. [Verzoekster 4],

wonende te [woonplaats],

5. [Verzoeker 5],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKERS tot cassatie,

advocaat: mr. P. Garretsen,

t e g e n

1. [Verweerster 1],

wonende te [woonplaats],

2. [Verweerster 2],

wonende te [woonplaats],

3. [Verweerster 3],

wonende te [woonplaats],

4. [Verweerster 4],

wonende te [woonplaats],

VERWEERSTERS in cassatie,

niet verschenen.

Verzoekster tot cassatie onder 1 zal hierna ook worden aangeduid als [verzoekster 1] en verzoekers onder 2 tot en met 5 als [verzoeker] c.s. Verweersters zullen worden aangeduid als [verweerster] c.s.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 9 november 2007 ter griffie van de rechtbank 's-Hertogenbosch ingediend verzoekschrift hebben [verweerster] c.s. zich gewend tot die rechtbank en verzocht [verzoekster 1] in staat van faillissement te verklaren.

[Verzoekster 1] heeft het verzoek bestreden.

Na mondelinge behandeling van de zaak heeft de rechtbank bij vonnis van 28 november 2007 [verzoekster 1] in staat van faillissement verklaard, met benoeming van een rechter-commissaris en met aanstelling van een curator.

Met een op 6 december 2007 ter griffie van de rechtbank ingekomen verzoekschrift hebben [verzoeker] c.s. tegen het vonnis van de rechtbank verzet gedaan en verzocht voormeld vonnis van de rechtbank te vernietigen.

Bij beschikking van 24 december 2007 heeft de rechtbank het vonnis van 28 november 2007 aangevuld en het verzet ongegrond verklaard.

Tegen beide uitspraken van de rechtbank hebben [verzoeker] c.s. hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

Na mondelinge behandeling van de zaak heeft het hof bij arrest van 13 februari 2008 de bestreden uitspraken van de rechtbank bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof hebben zowel [verzoekster 1] als [verzoeker] c.s. beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

[Verweerster] c.s. hebben geen verweerschrift ingediend.

De zaak is voor [verzoekster 1] en [verzoeker] c.s. toegelicht door hun advocaat.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt tot verwerping.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, A. Hammerstein en J.C. van Oven, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 20 juni 2008.