Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2008:BD1500

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
13-06-2008
Datum publicatie
13-06-2008
Zaaknummer
08/01541
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2008:BD1500
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

BOPZ. Verlening van voorlopige machtiging ten aanzien van een persoon die op dat tijdstip ter beschikking was gesteld; mogelijkheid tot verlening van voorlopige machtiging, terwijl was verzocht verblijf in psychiatrisch ziekenhuis te laten voortduren.

Wetsverwijzingen
Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 2
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2008, 467
RvdW 2008, 626
NJB 2008, 1399
JWB 2008/271
BJ 2008/46 met annotatie van Red.
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

13 juni 2008

Eerste Kamer

Nr. 08/01541

RM/EE

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[Verzoeker],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKER tot cassatie,

advocaat: mr. E. Grabandt,

t e g e n

DE OFFICIER VAN JUSTITIE IN HET ARRONDISSEMENT ROTTERDAM,

VERWEERDER in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als betrokkene en de officier van justitie.

1. Het geding in feitelijke instantie

De officier van justitie in het arrondissement Rotterdam heeft bij een op 23 januari 2008 ter griffie van de rechtbank aldaar ingekomen verzoekschrift verzocht een voorlopige machtiging te verlenen tot opneming/verblijf van betrokkene in een psychiatrisch ziekenhuis.

Ter zitting van de rechtbank van 13 februari 2008 zijn betrokkene, bijgestaan door zijn advocaat, en de behandelend psychiater gehoord. Bij beschikking van diezelfde datum heeft de rechtbank de verzochte machtiging verleend tot uiterlijk 13 augustus 2008.

De beschikking van de rechtbank is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van de rechtbank heeft betrokkene beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De officier van justitie heeft geen verweerschrift ingediend.

De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot vernietiging van de bestreden beschikking en tot verwijzing van de zaak naar de rechtbank te Rotterdam.

3. Beoordeling van het middel

3.1 De Officier van Justitie heeft de rechtbank verzocht een voorlopige machtiging te verlenen om het verblijf van betrokkene in het Forensisch Psychiatrisch Centrum "De Kijvelanden" - een (particuliere) justitiƫle inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden, die tevens is aangemerkt als psychiatrisch ziekenhuis in de zin van art. 1 Wet Bopz - te doen voortduren. De rechtbank heeft een voorlopige machtiging verleend om betrokkene in een psychiatrisch ziekenhuis te doen opnemen en te doen verblijven tot uiterlijk 13 augustus 2008.

3.2 Onderdeel 1 klaagt dat de rechtbank heeft miskend dat op het moment van het geven van de gewraakte beschikking - 13 februari 2008 - sprake was van een terbeschikkingstelling op grond van een uitspraak van de rechtbank te Leeuwarden van 19 februari 2004 en dat mitsdien de voorlopige machtiging slechts had kunnen worden verleend onder de opschortende voorwaarde dat de terbeschikkingstelling onvoorwaardelijk wordt beƫindigd (HR 18 april 2003, nr. R03/013, NJ 2003, 628).

3.3 Nu uit de stukken van het geding blijkt dat betrokkene in het kader van een, gemaximeerde en op 5 maart 2008 aflopende, terbeschikkingstelling in de "De Kijvelanden" verbleef, is het onderdeel, gelet op (rov. 3.3 van) genoemde beschikking van 18 april 2003 - door de Advocaat-Generaal in nr. 2.2 van zijn conclusie weergegeven - gegrond. De overige onderdelen van het middel behoeven geen behandeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de beschikking van de rechtbank te Rotterdam van 13 februari 2008;

verwijst het geding naar die rechtbank ter verdere behandeling en beslissing.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, P.C. Kop, A. Hammerstein en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 13 juni 2008.