Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2008:BD1497

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
20-06-2008
Datum publicatie
20-06-2008
Zaaknummer
R07/029HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2008:BD1497
Rechtsgebieden
Civiel recht
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Faillissementsrecht; afgewezen verzoek op voet van art. 73 F. tot ontslag van curator (81 RO).

Wetsverwijzingen
Faillissementswet 73
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2008, 497
RvdW 2008, 653
RI 2008, 62
JWB 2008/282
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

20 juni 2008

Eerste Kamer

Nr. R07/029HR

RM/TT

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. [Verzoekster 1],

gevestigd te [vestigingsplaats],

2. [Verzoekster 2],

gevestigd te [vestigingsplaats],

3. [Verzoeker 3],

wonende te [woonplaats],

4. SUNRAY (AMSTELVEEN) BELEGGINGEN B.V.,

gevestigd te Amstelveen,

5. [Verzoeker 5],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKERS tot cassatie,

advocaat: mr. M. Bouman,

t e g e n

Mr. Tj.A. MEIJER, in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van [betrokkene] en Stage Door B.V.,

kantoorhoudende te Hilversum,

VERWEERDER in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als verzoekers en de curator.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 1 november 2006 ter griffie van de rechtbank Amsterdam ingediend verzoekschrift hebben verzoekers zich gewend tot die rechtbank en verzocht verweerder in cassatie te ontslaan als curator in de faillissementen van [betrokkene] en Stage Door B.V.

Nadat de curator en de rechter-commissaris waren gehoord, heeft de rechtbank bij vonnis van 16 november 2006 het verzoek afgewezen.

Het vonnis van de rechtbank is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het vonnis van de rechtbank hebben verzoekers beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De curator heeft geen verweerschrift ingediend.

De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, J.C. van Oven en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 20 juni 2008.