Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2008:BD0136

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
30-05-2008
Datum publicatie
30-05-2008
Zaaknummer
08/00434
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2008:BD0136
Rechtsgebieden
Civiel recht
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Faillissementsrecht. Toestand van hebben opgehouden te betalen; pluraliteitsvereiste; beroep gefailleerde op onverschuldigde betaling door schuldeiser, die gefailleerde niet valt toe toe te rekenen en zich niet meer ongedaan laat maken. (81 RO)

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2008, 423
RvdW 2008, 570
JWB 2008/236
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

30 mei 2008

Eerste Kamer

Nr. 08/00434

EV/AS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[Verzoeker],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKER tot cassatie,

advocaat: mr. W. Römelingh,

t e g e n

ONVZ ZIEKTEKOSTENVERZEKERAAR N.V.,

gevestigd te Houten,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat mr. E. Grabandt.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [verzoeker] en ONVZ.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 8 november 2007 ter griffie van de rechtbank te 's-Gravenhage ingediend verzoekschrift heeft ONVZ zich gewend tot die rechtbank en verzocht [verzoeker] in staat van faillissement te verklaren.

[Verzoeker] heeft het verzoek bestreden.

Na mondelinge behandeling van de zaak heeft de rechtbank bij vonnis van 12 december 2007 [verzoeker] in staat van faillissement verklaard, met benoeming van een rechter-commissaris en met aanstelling van een curator.

Tegen dit vonnis heeft [verzoeker] hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage.

Na mondelinge behandeling van de zaak en schriftelijk verslag van de curator heeft het hof bij arrest van 22 januari 2008 het bestreden vonnis bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft [verzoeker] beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De zaak is voor ONVZ toegelicht door haar advocaat.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, J.C. van Oven en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 30 mei 2008.