Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2008:BC9944

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
06-06-2008
Datum publicatie
06-06-2008
Zaaknummer
R06/161HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2008:BC9944
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Antillenzaak. Planschade; mogelijkheid tot veroordeling in de kosten van een door rechter gelast deskundigenonderzoek (81 RO).

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2008, 447
RvdW 2008, 600
JWB 2008/265
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

6 juni 2008

Eerste Kamer

Nr. R06/161HR

IV/AG

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[Eiser],

wonende te Curaçao,

voor zichzelf en mede namens en ten behoeve van de naamloze vennootschappen:

a) Land Acquisition & Development Company N.V.,

b) New World Enterprises N.V.,

c) Crown Jewel Realty N.V.,

d) Caribbean Jewel Realty N.V.,

e) Caribbean Crown Realty N.V.,

f) Landhuis Rif Realty N.V.,

g) Reliant Realty N.V.,

alle gevestigd te Curaçao,

EISER tot cassatie,

advocaat: mr. T. Riyazi,

t e g e n

HET EILANDGEBIED CURAÇAO,

zetelende te Curaçao,

VERWEERDER in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiser] en het Eilandgebied.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 21 september 2001 ter griffie van het gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen en Aruba, zittingsplaats Curaçao, ingekomen verzoekschrift heeft [eiser] zich gewend tot dat gerecht en uiteindelijk verzocht ,kort gezegd, het Eilandgebied te veroordelen om aan [eiser] te betalen een bedrag van ANG. 15.694.025,--, te vermeerderen met wettelijke rente.

Het Eilandgebied heeft de vordering bestreden.

Het gerecht heeft, na bij tussenvonnissen een comparitie en een deskundigenbericht te hebben gelast, bij eindvonnis van 25 november 2005 het Eilandgebied veroordeeld tot betaling van een bedrag van ANG. 1.013.915,--, vermeerderd met wettelijke rente. Voorts heeft het gerecht het Eilandgebied veroordeeld in de kosten van het deskundigenbericht.

Tegen het tussenvonnis van 29 maart 2004 en het eindvonnis heeft [eiser] hoger beroep ingesteld bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba. Het Eilandgebied heeft incidenteel hoger beroep ingesteld.

Bij vonnis van 22 augustus 2006 heeft het hof de vonnissen van het gerecht vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de vordering van [eiser] alsnog afgewezen, met veroordeling van [eiser] in de kosten van het geding.

Het vonnis van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het vonnis van het hof heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Het Eilandgebied is niet verschenen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L.A.D. Keus strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van het Eilandgebied begroot op nihil.

Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann, J.C. van Oven en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 6 juni 2008.