Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2008:BC9349

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
30-05-2008
Datum publicatie
30-05-2008
Zaaknummer
C07/005HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2008:BC9349
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Huurrecht. Opzegging duurovereenkomst; verschuldigdheid van schadeloosstelling door opzeggende partij. (81 RO)

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2008, 430
RvdW 2008, 574
JWB 2008/238
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

30 mei 2008

Eerste Kamer

Nr. C07/005HR

EV/AS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

MEADOW CONTRACTORS LTD.,

gevestigd te Cardiff, Verenigd Koninkrijk,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. P.C.M. van Schijndel,

t e g e n

1. [Verweerder 1],

wonende te [woonplaats],

VERWEERDER in cassatie,

niet verschenen.

2. COFITON B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. R.M. Schutte.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Meadow, [verweerder 1] en Cofiton.

1. Het geding in feitelijke instanties

Meadow heeft bij exploot van 3 september 1999 [verweerder 1] en Cofiton gedagvaard voor de rechtbank Amsterdam en gevorderd, kort gezegd:

1. te verklaren voor recht dat [verweerder 1] toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de mantelovereenkomst c.q. onrechtmatig heeft gehandeld jegens Meadow door de overeenkomst op te zeggen, en met voorbijgaan van de (bouw)rechten van Meadow en de aan haar verleende optie tot koop, het bedrijfspand te verkopen aan Cofiton,

2. te verklaren voor recht dat Cofiton onrechtmatig heeft gehandeld jegens Meadow, door gebruik te maken door de tekortkoming van [verweerder 1] in de nakoming van de mantelovereenkomst en het bedrijfspand - met voorbijgaan van de rechten van Meadow - te kopen van [verweerder 1], waardoor Meadow schade heeft geleden,

3. [Verweerder 1] en Cofiton hoofdelijk te veroordelen om aan Meadow te vergoeden alle schade die zij in dit verband heeft geleden, lijdt en nog zal lijden, nader op te maken bij staat.

[Verweerder 1] en Cofiton hebben de vorderingen bestreden.

De rechtbank heeft bij vonnis van 1 mei 2002 [verweerder 1] veroordeeld de schade, bestaande uit de onkosten die Meadow heeft gemaakt voor het behoud van het bedrijfspand gedurende de opdracht, te vergoeden en het meer of anders gevorderde afgewezen.

Tegen dit vonnis heeft Meadow hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam.

Bij arrest van 17 augustus 2006 heeft het hof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft Meadow beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Cofiton heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

Tegen [verweerder 1] is verstek verleend.

De zaak is voor Meadow en Cofiton toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R. Huydecoper strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Meadow in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerder 1] begroot op nihil en aan de zijde van Cofiton begroot op € 367,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, J.C. van Oven en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 30 mei 2008.