Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2008:BC6545

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
18-04-2008
Datum publicatie
18-04-2008
Zaaknummer
08/00439HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2008:BC6545
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Bopz; machtiging tot voortgezet verblijf; weigeren van contra-expertise, motiveringseisen

Wetsverwijzingen
Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 8
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2008, 321
RvdW 2008, 452
NJB 2008, 1031
JWB 2008/194
BJ 2008/23 met annotatie van Red.
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

18 april 2008

Eerste Kamer

Nr. 08/00439HR

IV/IS

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[Verzoekster],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKSTER tot cassatie,

advocaat: mr. E. Grabandt,

t e g e n

de OFFICIER VAN JUSTITIE in het arrondissement Haarlem,

VERWEERDER in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de betrokkene en officier van justitie

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 22 november 2007 ter griffie van de rechtbank Haarlem ingediend verzoekschrift heeft de officier van justitie zich gewend tot die rechtbank en verzocht het verlenen van een machtiging tot voortgezet verblijf van betrokkene in een psychiatrisch ziekenhuis.

Betrokkene heeft het verzoek bestreden.

Bij beschikking van 13 december 2007 heeft de rechtbank de machtiging voor de duur van een jaar verleend.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van de rechtbank heeft betrokkene beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht.

De officier van justitie is niet verschenen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot vernietiging van de bestreden beschikking en tot verwijzing van de zaak naar de rechtbank Haarlem.

3. Beoordeling van het middel

3.1 De rechtbank heeft een machtiging verleend tot voortgezet verblijf van betrokkene in een psychiatrisch ziekenhuis voor de duur van een jaar, ingaande op 14 december 2007.

3.2 Onderdeel 1 van het middel betoogt met juistheid dat het verzoek van betrokkene, gedaan tijdens de mondelinge behandeling en luidende "Verzoek afwijzen. En door een onafhankelijk psychiater naar laten kijken", niet anders kan worden verstaan dan als een verzoek tot het verrichten van een nader onderzoek door een deskundige (met andere woorden: een contra-expertise), gedaan voor het geval dat het verzoek van de officier van justitie niet terstond zou worden afgewezen.

3.3 De rechtbank heeft dit verzoek zonder enige motivering gepasseerd. Hiertegen is het eerste onderdeel gericht. Het onderdeel slaagt. Gelet op de ingrijpende aard van de door de rechter te nemen, tot vrijheidsbeneming leidende beslissing moet worden aangenomen dat een verzoek tot het verrichten van een nader onderzoek door een deskundige slechts gemotiveerd kan worden afgewezen (HR 29 april 2005, nr. R05/007, NJ 2007, 153).

3.4 De overige onderdelen behoeven geen behandeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de beschikking van de rechtbank Haarlem van 13 december 2007;

verwijst het geding ter verdere behandeling en beslissing naar die rechtbank.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren P.C. Kop, als voorzitter, F.B. Bakels en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 18 april 2008.